23 april 2021

Commentaarfase Richtlijn Antitrombotisch beleid

Op initiatief van de NIV (internisten) is gewerkt aan de herziening van de richtlijn Antitrombotisch beleid.
Dr. H.B. (Harmen) Ettema en Drs. B. (Banne) Nemeth, hebben namens de NOV geparticipeerd in de richtlijnwerkgroep.
De concepttekst van onderstaande richtlijnmodules is door de richtlijnwerkgroep ter commentaar aangeboden.

• Module 1: beleid bij bloedingen of ingreep bij VKA 
• Module 2: beleid bij bloedingen of ingreep bij TARs 
• Module 3: behandeling oppervlakkige tromboflebitis 
• Module 4: continueren antistolling na acute veneuze tromboembolie 
• Module 5: antifosfolipiden syndroom en antistolling 

U kunt uw commentaar aanleveren t/m 16 mei. U kunt het commentaarformulier sturen aan kwaliteit@orthopeden.org.
De documenten vindt u in MijnNOV.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.