09 september 2020

Commentaarfase richtlijn antitrombotisch beleid

De richtlijn antitrombotisch beleid wordt modulair onderhouden op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging. Inmiddels zijn er een aantal concept modules gereed voor commentaar. Dr. Harmen Ettema en dr. Banne Nemeth hebben de NOV vertegenwoordigd in de kerngroep. De NOV is gevraagd de onderstaande modules te becommentariëren:
  • Module 1: periprocedureel beleid (VKA, DOACs en TARs). Update van de huidige module Perioperatief beleid bij antistolling en zal deze module na autorisatie vervangen. 
  • Module 2: compressietherapie bij DVT van het been; nieuwe module. 
  • Module 3 en 4: behandeling VTE met LMWH bij patiënten met nierfunctiestoornissen; nieuwe module. 
  • Module 5 en 6: behandeling LMWH bij patiënten met nierfunctiestoornissen en een risico op VTE; nieuwe module. 
  • Module 7: bloeding of ingreep bij DOACs; update van de huidige module Bloeding of ingreep bij DOACs en zal deze module na autorisatie vervangen. 
  • Module 8: bloeding of ingreep bij trombolytica; nieuwe module. 
  • Module 9: communicatie met patiënten; nieuwe module.
U kunt uw opmerkingen op de concepttekst in het bijgevoegde commentarenformulier noteren en uiterlijk 30 september sturen naar kwaliteit@orthopeden.org.
Bekijk de documenten via MijnNOV.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.