04 juli 2019

Commentaarfase modules richtlijn antitrombotisch beleid

De richtlijn antitrombotisch beleid wordt modulair onderhouden op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging. Inmiddels zijn de eerste concept modules gereed voor commentaar. 

De werkgroep legt u de onderstaande modules voor ter becommentariĆ«ring: 
 • Module 1: Katheter-geleide-trombolyse bij de behandeling DVT van het been of de arm
  Dit is een update van de huidige modules katheter geleide trombolyse van de arm en het been  en zal deze modules na autorisatie vervangen.
 • Module 3: Behandeling maligniteit geassocieerde trombose
  Dit is een nieuwe module
 • Module 4: Tromboseprofylaxe bij arthroscopische ingreep van de knie
  Dit is een update van de huidige module Tromboseprofylaxe bij arthroscopische ingreep van de knie en zal deze module na autorisatie vervangen.
 • Module 5: Preventie van veneuze trombose bij gipsimmobilisatie van het onderbeen voor een traumatisch letsel 
  Dit is een update van de huidige module Preventie trombose bij gipsen en onderste extremiteit letsel en zal deze module na autorisatie vervangen.
Namens de NOV hebben dr. Harmen Ettema (orthopedisch chirurg, Isala) en Banne Nemeth (aios orthopedie, LUMC) deelgenomen aan de richtlijnwerkgroep. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft de werkgroep ondersteund en geadviseerd over de procedure van evidence-based richtlijnontwikkeling, welke door de werkgroep is gevolgd.

De werkgroep verwerkt de ontvangen commentaren in een definitieve versie van de richtlijn. Wellicht ten overvloede, maar aan de inhoud van deze conceptrichtlijn kunnen geen rechten en plichten worden ontleend. De werkgroep zal totdat de richtlijn is geautoriseerd niet in het openbaar communiceren over de inhoud.

U kunt het commentaarformulier uiterlijk 31 augustus sturen naar kwaliteit@orthopeden.org.

Commentaarformulier
Conceptversie modules
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.