18 juni 2021

Commentaarfase KNGF-richtlijn Lage rugpijn

Twee jaar geleden zijn het KNGF en de VvOCM gestart met de herziening van de KNGF-richtlijn Lage rugpijn. 
De concepttekst van de richtlijn Lage rugpijn is door de richtlijnwerkgroep ter commentaar aangeboden aan de NOV.

De concept richtlijn vindt u in de bijlage en bestaat uit vier documenten:
- De praktijkrichtlijn, met hierin de aanbevelingen per module.
- De toelichting, met hierin de achtergrond m.b.t. de uitgangsvraag, een onderbouwing van de aanbevelingen en eventuele aanvullende informatie.
- De verantwoording, waarin het proces tot beantwoording van de uitgangsvraag uiteen gezet is met daarbij de bijbehorende literatuurlijsten per module.
- Bijlagen bij de verantwoording, met onder andere de zoekstrategie, flowchart, exclusietabel, karakteristieken van geïncludeerde studies, forest plots en het evidence to decision formulier.

U wordt verzocht voor het aanleveren van commentaar gebruik te maken van het bijgevoegde commentaarformulier. Middels dit formulier kunt u per module uw commentaar doorgeven. Uw algemene opmerkingen kunt u kwijt op pagina 2. Op pagina 3 t/m 22 vindt u voor elke module een commentaartabel waarbij u per module commentaar kunt geven op de Praktijkrichtlijn, Toelichting en Verantwoording.

U kunt uw commentaar aanleveren t/m 9 juli. U kunt het ingevulde commentaarformulier sturen aan kwaliteit@orthopeden.org.

De documenten vindt u in MijnNOV.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.