23 februari 2021

Commentaarfase conceptrichtlijn schouderprothese

Op initiatief van de NOV is gewerkt aan de realisatie van de richtlijn Schouderprothese. Dr. Jos van Raaij is, namens de NOV, voorzitter van de richtlijnwerkgroep. De concepttekst is door de richtlijnwerkgroep ter commentaar aangeboden.

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde: 
  • Indicaties en contra-indicaties voor plaatsing van een schouderprothese 
  • Diagnostiek voor plaatsing van een schouderprothese 
  • De verschillende typen schouderprothese per pathologie 
  • Chirurgische technieken 
  • Postoperatieve fysiotherapie 
  • De invloed van patiëntverwachtingen 
  • Patiëntvoorlichting en communicatie 
  • De organisatie van zorg rondom patiënten met een schouderprothese  
U kunt uw commentaar aanleveren t/m 16 maart. U kunt het commentaarformulier sturen aan kwaliteit@orthopeden.org.
U vindt de documenten in MijnNOV.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.