13 mei 2019

Commentaarfase conceptrichtlijn luchtbehandeling

In februari 2018 is de ontwikkeling van de richtlijn Luchtbehandeling in operatiekamers en behandelkamers gestart. Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar. Collega Paul Jutte zat namens de NOV in de werkgroep.

In vergelijking met de WIP-richtlijn Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1 uit 2014 bevat deze richtlijn belangrijke verschillen en vereenvoudigingen. Ten eerste behandelt deze richtlijn de luchtbehandeling in alle operatiekamers, opdekruimtes en behandelkamers. Verder werd als primaire uitkomstmaat voor het effect van luchtbehandelingsystemen gekozen voor de klinisch relevante maat postoperatieve wondinfecties. Tenslotte werd de in de vorige richtlijn gemaakte classificatie van operatiekamer klasse 1 op basis van prestatie-eisen luchtbehandelingssysteem vereenvoudigd en uitgebreid met andere klassen operatiekamers.

De conceptrichtlijn en het commentaarformulier vindt u in MijnNOV (Knop Interne berichten NOV, tabblad Documenten). U kunt uw reactie plaatsen in het commentaarformulier en tot 19 juni versturen aan kwaliteit@orthopeden.org

 
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.