22 januari 2019

Commentaarfase conceptrichtlijn Initiële radiodiagnostiek bij traumapatiënten

In 2016 is de ontwikkeling van de richtlijn Initiële radiodiagnostiek bij traumapatiënten op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie gestart. Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar. Drs. M.J. (Maeke) Scheerder heeft namens de Nederlandse Vereniging voor Radiologie, als voorzitter, de werkgroep geleid.
Met veel genoegen legt de werkgroep u de conceptrichtlijn voor ter becommentariëring. De uiterste reactietermijn is 4 maart 2019. U kunt het commentaarformulier gebruiken en sturen naar kwaliteit@orthopeden.org

Deze richtlijn beoogt het beleid ten aanzien van initiële radiologische diagnostiek bij de opvang van traumapatiënten op de SEH te optimaliseren en te uniformeren. De richtlijn beperkt zich tot de initiële radiologische diagnostiek bij volwassen patiënten met potentieel meervoudig letsel. Doel van de richtlijn is een betere kwaliteit van zorg, door duidelijkheid te verschaffen over de indicaties voor en wijze van beeldvorming bij de opvang van traumapatiënten.
De werkgroep verwerkt de ontvangen commentaren in een definitieve versie van de richtlijn. Wellicht ten overvloede, maar aan de inhoud van deze conceptrichtlijn kunnen geen rechten en plichten worden ontleend. De werkgroep zal totdat de richtlijn is geautoriseerd niet in het openbaar communiceren over de inhoud.

Concept richtlijn
Commentaarformulier
Bijbehorende brief 
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.