08 januari 2020

Commentaarfase conceptrichtlijn Amputatie en prothesiologie onderste extremiteit

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen gestart met de herziening van de richtlijn Amputatie en prothesiologie onderste extremiteit (2012). Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar.
In deze richtlijn worden aanbevelingen gedaan over de (post)operatieve behandeling van patiĆ«nten met een indicatie voor een beenamputatie boven het niveau van de enkel. Hiernaast wordt er uitgebreid ingegaan op de prothesevoorziening en de invulling van de revalidatiebehandeling bij patiĆ«nten na een beenamputatie. Namens de NOV heeft prof. dr. Paul Jutte meegewerkt aan deze richtlijn.

U kunt uw opmerkingen middels het commentaarformulier voor 23 januari sturen aan kwaliteit@orthopeden.org
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.