03 januari 2019

Commentaarfase Conceptrichtlijn 'Acute traumatische wervelletsels'

In 2016 is de ontwikkeling van de richtlijn Acute traumatische wervelletsels op initiatief van de NOV gestart. Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar

Prof. dr. F.C. ├ľner heeft, namens de NOV als voorzitter de werkgroep geleid. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft de werkgroep ondersteund en geadviseerd over de procedure van evidence-based richtlijnontwikkeling, welke door de werkgroep is gevolgd.
De werkgroep verwerkt de ontvangen commentaren in een definitieve versie van de richtlijn. Wellicht ten overvloede, maar aan de inhoud van deze conceptrichtlijn kunnen geen rechten en plichten worden ontleend. De werkgroep zal totdat de richtlijn is geautoriseerd niet in het openbaar communiceren over de inhoud.
U kunt uw commentaar uiterlijk 7 februari sturen naar kwaliteit@orthopeden.org.
Conceptrichtlijn
Commentaarformulier
Uitnodiging aanleveren commentaar
 
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.