03 mei 2022

Subsidie onderzoeksprojecten orthopedie 2022

De Anna Fonds | NOREF bijdrage voor onderzoek wordt verstrekt voor onderzoek van het ontstaan, diagnostiek en (na)behandeling inclusief follow-up van aangeboren en anderszins opgetreden, orthopedisch te duiden afwijkingen, ziektes en trauma’s van het steun- en bewegingsstelsel. Een aanvraag indienen kan tot 31 mei 2022. Aanvragen worden half juli toegekend.

Toelichting

De financiële bijdrage is vooral bestemd voor onderzoekers in kortlopende projecten (afgerond < 2,5 jaar vanaf de toekenning). Dit kunnen ook omschreven voor- of deel- of vervolgstudies zijn binnen onderzoekprogramma’s of Europese projecten.
Het betreft zowel fundamenteel en epidemiologisch als patiëntgebonden onderzoek door orthopeden of relevant voor het orthopedisch handelen, ook in de randgebieden met andere chirurgische specialismen; dan moet er wel sprake zijn van orthopedische betrokkenheid.

De volgende kosten komen voor onze subsidie in aanmerking:
 • Salaris van een onderzoeksassistent - bijv. laborant -: tot max. € 2500,- p.m.
 • Methodologische advisering en ondersteuning
 • Verbruiksmaterialen en investeringen in apparaten: tot max. € 5.000,-.
 • Dierproeven (met bewijs van toestemming): tot max. € 2.500,-.
Niet voor vergoeding komen in aanmerking uitgaven voor:
 • Secretariële ondersteuning.
 • ICT hard- en software, E-Health.
 • Toetsing door METC of gelijksoortige commissie).
 • Normale exploitatie in een onderzoeksinstituut, inclusief overhead.
 • Aanvragen vanwege langdurig (>2 maanden) verblijf wegens stage of fellowship in het buitenland horen in dat programma thuis.
Vergoeding van kosten vindt achteraf plaats op geleide van een:
 • Procesverslag (max. 250 woorden) met uitgavenoverzicht.
 • Inhoudelijk verslag (max 500 woorden) van resultaten (voorlopig & samenvattend), ook in de vorm van abstracts, posterteksten en/of presentaties.
 • Voor leken begrijpelijke tekst (max. 250 woorden).
 • Voortgangsrapportage per (half)jaar (bij wezenlijke veranderingen of vertraging in de uitvoering).
Subsidieomvang
Max. € 10.000,- per project.

Looptijd projectsubsidie
Tot uiterlijk december 2024.

Aanvraag indienen
1 mei - 31 mei 2022 via http://subsidieaanvraag.annafonds.nl
Aanvragen worden half juli toegekend.

Inlichtingen
Mail naar j.snoek@annafonds.nl
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.