Value based healthcare

Value-based Health Care (VBHC) - of waardegedreven zorg - is een manier om de gezondheidszorg in te richten, waarbij de waarde voor de patiënt vooropstaat. Dit betekent dat zorgverleners niet alleen kijken naar wat de meest effectieve behandeling is, maar ook rekening houden met het perspectief van de patiënt. Het gaat uit van het verhogen van de patiëntwaarde door betekenisvolle zorg te leveren. En dat zorgprofessionals stilstaan bij betekenisvolle zorg vanuit patiëntenperspectief en bij de kwaliteit van leven van de patiënt.
VBHC is geïntroduceerd door Michael Porter. De VS heeft al meer ervaring hiermee en daar zien we dat de groei van gezondheidskosten wordt afgeremd en hogere kwaliteit is bereikt.

Monitoring
Essentieel binnen het concept van waardegedreven zorg is het meten en monitoren van zowel zorguitkomsten als patiëntervaring en -beleving. Uitkomsten die relevant zijn voor de patiënt. Niet meten om het meten, maar meten om vervolgens deze zorguitkomsten in het gesprek met de patiënt te gebruiken om de behandeling te evalueren en te sturen.

Menzis en Waardegericht zorg inkopen orthopedie

Zorgverzekeraar Menzis wil in 2018 een traject inzetten waarbij wordt uitgegaan van waardegericht zorg inkopen. Het plan van Menzis is om per 2018 te starten met afspraken over waardegericht inkopen met zorgaanbieders voor de operatieve behandeling van heup- en knieartrose.


De NOV heeft met interesse kennisgenomen van dit voornemen. Ook de NOV is een voorstander van Value Based Health Care. Waardevermeerdering voor de patiënt is tenslotte onze professie. Wel dienen bij de feitelijke uitvoering en organisatie (lees contractering) ook de praktische consequenties van een en ander scherp te worden bezien. Vanuit de Verenigde Staten en Zweden zijn initiatieven bekend die lopen volgens het principe van bundled payment; deze hebben voordelen, maar ook nadelen.

Op 26 juni 2017 organiseerde de NOV een ledenbijeenkomst, waarin het principe van Value based healthcare uiteen werd gezet. NOV-leden kunnen de bijbehorende documenten inzien via MijnNOV (knop Interne berichten NOV en dan Documenten):Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.