Patiëntenvoorlichting

De NOV faciliteert de leden onder andere op het gebied van patiëntenvoorlichting. De vereniging stelt hiervoor verschillende middelen beschikbaar:

Websites met patiënteninformatie
Op www.zorgvoorbeweging.nl vindt u informatie over allerlei aandoeningen van het steun- en bewegingsapparaat en over de behandelmogelijkheden. U vindt er ook veel artikelen, filmpjes en digitale flyers die de NOV in samenwerking met de werkgroepen heeft samengesteld.
Op www.mijnheupprothese.nl staat informatie over heupprothesen, de operatie en de revalidatie.
Films en animaties
Op het YouTubekanaal van Zorg voor Beweging staan informatieve (animatie)films over verschillende orthopedische ingrepen. U mag deze filmpjes gebruiken voor uw eigen website. Voorwaarde is dat duidelijk is wie de afzender is van de film. Dit betekent dat de namen Zorg voor beweging, NOV, Dr H.J. Mencke zichtbaar moeten zijn.

De uitleganimatie over PROMs kunnen de vakgroepen gebruiken in de eigen communicatiemiddelen, zoals website, e-mail, apps, wachtkamerschermen etc. Het is mogelijk om daar ook het logo van de eigen organisatie op te plaatsen. Informatie via communicatie@orthopeden.org.
Magazine Zorg voor Beweging

Een magazine met informatie over bewegen, gezondheid, orthopedie, preventie, innovatieve ontwikkelingen etc. Het blad wordt verspreid via de vakgroepen orthopedie in het land; zij geven het mee aan de patiënten.

Editie 2019/2020
Editie 2018
Editie 2017
Editie 2016
Editie 2015
Editie 2014
Editie 2013

Vakgroepeigen magazine
Om het magazine eigen inhoud en uitstraling te geven, kunnen de vakgroepen orthopedie een artikel over de eigen vakgroep in het blad plaatsen en een eigen voor- en achterpagina laten maken.

Patiëntenfolders

De NOV heeft in samenwerking met de werkgroepen de volgende digitale flyers samengesteld:
Schouder: Schouderartrose, Schouderluxatie, Stijve Schouder, Schouderpijn bij bovenhoofds bewegen (SAPS - voorheen impingement).
Rug: Aspecifieke lage rugpijn, Hernia in de onderrug, Wervelkolomgerelateerde pijnklachten van de lage rug.
Heup: Osteonecrose van de heup, Aangeboren heupafwijking, De ‘klikkende' heup, Totale heupprothese.
Knie: VKB reconstructie, Artrose van de knie, De totale knie prothese, Correctie van de kniestand, Artroscopie van de knie, Een scheur in de meniscus.
Onderbeen/voet: Achillespeesklachten, Voet- en enkelartrose, Een Morton-ne
Algemeen: Osteoporose.

De flyers staan op de website zorgvoorbeweging. De content mag gebruikt worden door de vakgroepen orthopedie. Hiervoor gelden de volgende aandachtspunten:
De NOV blijft eigenaar van de teksten en staat voor de kwaliteit van haar eigen content. Dit vervalt bij aanpassingen in de content. De NOV houdt de folders actueel op de website www.zorgvoorbeweging.nl. Aanpassingen in de content delen we mee in NOViteiten en via het Nieuws op de NOV-site. U dient dit zelf in de gaten te houden en de aanpassingen in uw materiaal te verwerken. Bronvermelding: Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV; www.orthopeden.org) en www.zorgvoorbeweging.nl, liefst ook met een direct link naar de desbetreffende folders.

Zcards met informatie over prothesen
De LROI heeft Zcards ontwikkeld met informatie voor patiënten over heup-, knie-, schouder- en enkel- of elleboogprothesen. Deze zijn digitaal beschikbaar en de Zcard knie en heup heeft de lroi nog op voorraad. U kunt deze bestellen via lroi@orthopeden.org.
De Zcards zijn ook beschikbaar als posters. U bestelt deze via dit bestelformulier.
Patiëntbrief LROI
Vanuit de LROI kunt u als zorgaanbieder per geregistreerde prothese - en dus per individuele patiënt - een patiëntbrief uitdraaien. Hierin staat alle informatie over de prothese die geplaatst is. U kunt deze na de operatie meegeven aan de patiënt.
Bekijk een voorbeeld van zo'n patiëntbrief
Openen patiëntbrief vanuit LROI
Samen beslissen / Consultkaarten / Verstandig kiezen / Doen of Laten

Patiënten en artsen willen graag ‘samen beslissen’. Het gebeurt steeds meer, maar kan nog beter. Soms voelt het nog niet echt als ‘samen’ en daarom is een goed gesprek in de spreekkamer belangrijk. Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie Nederland zijn een campagne gestart en de NOV ondersteunt deze van harte. Er is een website met advies voor artsen en patiënten en campagnemiddelen: www.begineengoedgesprek.nl.
Samen met Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie Nederland ontwikkelde de NOV consultkaarten over artrose (slijtage) van de heup of de knie en voorste kruisbandletsel. Deze helpen de patiënten en hun behandelaars om de mogelijkheden voor behandeling te bespreken. Meer over Samen beslissen en DBC's.
In Magazine Zorg voor Beweging editie 2019/2020 staat een artikel over Samen beslissen.
Bekijk het visiedocument Samen Beslissen FMS.

Het document Verstandige keuzes binnen de orthopedie is onderdeel van het programma Verstandig kiezen. Federatie Medisch Specialisten en ZonMw willen met dit programma medisch specialisten en patiënten stimuleren om in gesprek te gaan over het nut en de noodzaak van zorgmogelijkheden.
Het programma Doen of Laten van de NFU is hier een vervolg op en heeft 1 orthopedisch thema; MRI en artroscopie bij patiënten met knieklachten > 50 jaar en zonder slotklachten.Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.