Kwaliteitsvisitatie

Een kwaliteitsvisitatie is een onderzoek op locatie naar de omstandigheden en de manier waarop collega's het beroep uitoefenen, op grond van de op dat moment geldende kwaliteitsnormen.

De visitatie

De visitaties worden uitgevoerd door een Visitatie Commissie ad hoc. De Visitatie Commissie ad hoc bestaat uit één lid van de Commissie Kwaliteitsvisitatie en twee mede-visiteurs. Iedere orthopedisch chirurg, vakgroep of orthopedische afdeling van een kliniek wordt eenmaal per vijf jaar verplicht gevisiteerd. Bij de visitatie moet de voltallige vakgroep aanwezig zijn, inclusief chef de clinique en fellows.

Vakgroepleden die geen lid van de NOV zijn, betalen voor een visitatie 5x de actuele contributie.

Voorbereiding visitatie

Vooraf wordt schriftelijk informatie over de vakgroep verzameld. Deze worden besproken tijdens de visitatie. De volgende documenten heeft u nodig om u voor te bereiden op de kwaliteitsvisitatie:

Handleiding uitdraai GAIA versie 2014
Dagprogramma
Verzoek PAT enquête
Patiënten enquête
Normenformulier
Huisartsenenquête
Minimum eisen CV
Minimum eisen jaarverslag
Minimum eisen beleidsplan
Richtlijntoets voor kwaliteitsvisitatie
Evaluatie kwaliteitsvisitatie
QuickScan digitaal via GAIA

Achtergronddocumenten
Reglement CKV
Normenkader kwaliteitsvisitatie
Visiedocument van de Task Force Kwaliteitsvisitatie

Uitleg kwaliteitsdossier in GAIA.

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.