Kwaliteitsvisitatie

Een kwaliteitsvisitatie is een onderzoek op locatie naar de omstandigheden en de manier waarop collega's het beroep uitoefenen, op grond van de op dat moment geldende kwaliteitsnormen.

De visitatie

De visitaties worden uitgevoerd door een Visitatie Commissie ad hoc. De Visitatie Commissie ad hoc bestaat uit één lid van de Commissie Kwaliteitsvisitatie en twee mede-visiteurs. Iedere orthopedisch chirurg, vakgroep of orthopedische afdeling van een kliniek wordt eenmaal per vijf jaar verplicht gevisiteerd. Bij de visitatie moet de voltallige vakgroep aanwezig zijn, inclusief chef de clinique en fellows.

Vakgroepleden die geen lid van de NOV zijn, betalen voor een visitatie 5x de actuele contributie.

Voorbereiding visitatie

Vooraf wordt schriftelijk informatie over de vakgroep verzameld. Dit wordt besproken tijdens de visitatie.

Een half jaar voor de verlopen kwaliteitsvisitatie termijn plant de CKV met u een nieuwe datum voor de kwaliteitsvisitatie. Op dat moment maakt de CKV een nieuw dossier voor uw kliniek aan in GAIA. Als u tussen de kwaliteitsvisitaties door de QuickScan en/of verwijzers-enquête wilt uitvoeren, dan kan dit. U kunt hiervoor - in het GAIA-account van uw kliniek - op Scans/Enquêtes klikken en een formulier aanmaken. Als uw kliniek nog geen account heeft, kunt u dit aanvragen via odebeerhendriks@orthopeden.org.

Achtergrondinformatie
Uitlegvideo kwaliteitsdossier in GAIA
Zie ook de documenten onderaan deze pagina.Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.