PROMs

Patient Reported Outcome Measures (PROMs) beschrijven de uitkomsten van de zorg vanuit het perspectief van de patiënt. Meestal zijn dit vragenlijsten waarop de patiënt de kwaliteit van leven of het niveau van functioneren aangeeft.
De NOV wil komen tot een set van PROMs die - via vastlegging in kwaliteitsregistraties zoals de LROI - kunnen bijdragen aan voortgaande verbetering van kwaliteit in de orthopedische zorg. Daarbij is het uiteraard belangrijk dat terugkoppeling van de resultaten naar de professionals plaatsvindt.

Inmiddels zijn er verschillende PROM's vragenlijsten ontwikkeld en de registratie ervan is gestart. U vindt alle informatie op de website van de LROI.

De informatie voor patiënten (inclusief uitleganimatie die de vakgroepen kunnen gebruiken) staat op de website Zorg voor beweging.Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.