Klompvoetcentra

In de NOV Richtlijn Primaire Idiopathische Klompvoet is vastgelegd dat klompvoetzorg in Nederland kwalitatief optimaal, goed toegankelijk en geografisch goed gespreid moet zijn. De kwaliteitseisen zijn beschreven; er is o.a. vastgelegd dat de behandeling moet plaatsvinden in een centrum voor klompvoetbehandeling met een team van behandelaars.

Afgesproken is dat centra voor klompvoetbehandeling door de NOV getoetst worden aan de hand van de criteria.

Beoordeling van de centra
Alle orthopedische centra in Nederland is gevraagd om een vragenlijst in te vullen als zij in aanmerking willen komen voor het certificaat Klompvoetcentrum. Op basis van de ingevulde vragenlijsten is door de NOV - in overleg met de NOV Werkgroep Kinderorthopedie (WKO) - bepaald welk centrum het predicaat Klompvoetcentrum krijgt. De erkenning geldt voor 2 jaar. In november 2020 zal weer een uitvraag plaatsvinden en getoetst worden of de centra aan de gestelde criteria voldoen.
Erkende centra
Amphia, Breda
Reinier Haga Groep, Delft/Den Haag/Zoetermeer
Klompvoetcentrum, Eindhoven (Máxima Medisch Centrum)
KOCA, locatie Amsterdam UMC en locatie OLVG-Oost, Amsterdam
NWZ, Alkmaar en Den Helder
UMCG, Groningen
Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht
Isala, Zwolle
Kinderorthopedisch Centrum Regio Oost (Radboud-SMK), Nijmegen
MUMC+, Maastricht
WAKZ LUMC en Sofia KZ-Erasmus Medisch Centrum, Leiden/Rotterdam
Klompvoetcentrum Oost, OCON Almelo/Hengelo en MST Enschede


Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.