Klompvoetcentra

In de NOV Richtlijn Primaire Idiopathische Klompvoet is vastgelegd dat klompvoetzorg in Nederland kwalitatief optimaal, goed toegankelijk en geografisch goed gespreid moet zijn. De kwaliteitseisen zijn beschreven; er is o.a. vastgelegd dat de behandeling moet plaatsvinden in een centrum voor klompvoetbehandeling met een team van behandelaars.

Afgesproken is dat centra voor klompvoetbehandeling door de NOV getoetst worden aan de hand van de criteria.

Beoordeling van de centra
Alle orthopedische centra in Nederland is gevraagd om een vragenlijst in te vullen als zij in aanmerking willen komen voor het certificaat Klompvoetcentrum. Op basis van de ingevulde vragenlijsten is door de NOV - in overleg met de NOV Werkgroep Kinderorthopedie (WKO) - bepaald welk centrum het predicaat Klompvoetcentrum krijgt. De erkenning geldt voor 1 jaar. In september van 2017 zal wederom een uitvraag plaatsvinden en zal weer getoetst worden of de centra aan de gestelde criteria voldoen.
Erkende centra
UMCG, afdeling Orthopedie, Groningen
Klompvoetcentrum Oost Nederland (MST en ZGT)
Kinderorthopedisch Centrum Regio Oost (Rijnstate/Ziekenhuis Gelderse vallei)
Radboud UMC/ St Maartenskliniek, Nijmegen
Orthopedie, Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC, Utrecht
Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar (voorheen Medisch Centrum Alkmaar)
Kinderorthopedisch Centrum Amsterdam (KOCA), locatie AMC en OLVG, Amsterdam
WAKZ kinderorthopaedie, LUMC, Leiden
Reinier de Graaf, HAGA, Lange Land ziekenhuisgroep, Den Haag
Erasmus MC, Sophia Kinderziekenhuis, Centrum voor Klompvoetbehandeling, Rotterdam
ADRZ, Zeeland
Amphia Ziekenhuis, Breda
Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's Hertogenbosch
Maatschap Orthopedie Groot Eindhoven
TweeSteden Ziekenhuis/St Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg
Maastricht University Medical Centre (MUMC+), Maastricht
Isala, Zwolle


Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.