Subsidie, onderzoek en data-support

Op deze pagina staat informatie over (ideeën voor) COVID-19 projecten, lopende projecten over COVID-19 en subsidies.

Onderzoeksprogramma COVID-19 van ZonMw
ZonMw heeft het COVID-19 gerelateerd onderzoeksprogramma gepubliceerd:
  • Onderzoeksprogramma COVID-19 (‘second wave’). Dit kent drie aandachtsgebieden:
    1. Voorspellende diagnostiek en behandeling; deadline 14 mei 14.00 uur.
    2. Zorg en preventie; deadline 14 mei 14.00 uur.
    3. Maatschappelijke dynamiek; deadline 25 mei 14.00 uur.
  • Binnen het COVID-19 programma is wetenschap voor de praktijk geopend: beleids-en praktijkimpulsen voor oplossingen coronaproblemen. Onderzoeksinstellingen kunnen samen met (maatschappelijke) instellingen en ondernemingen of lokale overheden een subsidie aanvragen om een praktisch probleem gerelateerd aan de coronacrisis en de maatregelen daartegen snel op te pakken. De deadline voor het indienen van aanvragen voor deze subsidieoproep is 25 mei 2020 om 12.00 uur.
Multidisciplinaire wetenschapscommissie COVID-19
Op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) is een multidisciplinaire wetenschapscommissie COVID-19 opgericht. Het Kennisinstituut van de Federatie ondersteunt deze wetenschapscommissie. De commissie coördineert de verschillende Nederlandse onderzoeken rondom de diagnostiek en behandeling van COVID-19.
De wetenschapscommissie heeft als doel om onderzoekers te ondersteunen, kennis goed en snel uit te wisselen, en samenwerkingsverbanden makkelijk op te zetten.

In eerste instantie brengt de commissie in kaart welke wetenschappelijke onderzoeken er momenteel lopen en welke nu worden opgezet. Onderzoekers wordt gevraagd om zowel lopende onderzoeken als onderzoeksideeën via dit formulier te delen. U kunt daarbij denken aan onderzoek op het gebied van preventie, prognose, diagnostiek, behandeling, nazorg en palliatieve zorg rondom COVID-19. Maar ook aan onderzoek over de effecten van COVID-19 op zorg bij andere patiëntenpopulatie zoals de orthopedische patiëntenpopulatie (verdrongen zorg). Hierbij is vooral behoefte aan praktisch en direct toepasbaar onderzoek. Ook grote internationale onderzoeken met financieringsproblemen kunnen hier worden ingestuurd.
Oproep Acta Orthopaedica
Acta Orthopaedica zal relevante orthopedische informatie met betrekking tot Covid-19 online publiceren binnen een versneld redactie- en beoordelingsproces. U kunt materiaal online indienen. Lees de editorial met de oproep van Acta Orthopaedica.
Data-support
Health-RI lanceerde de Dutch COVID-19 Data Support Programme.

Bekijk het overzicht van lopend onderzoek op de website van de FMS.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.