COVID-19

De NOV vindt het belangrijk om patiënten maximaal te beschermen tegen het risico op verspreiding van COVID-19. Het bestuur heeft daarom besloten om - met ingang van dinsdag 10 maart - voorlopig geen bijeenkomsten te organiseren met zorgprofessionals.
Op deze pagina vindt u informatie over de gevolgen voor de orthopedie. De informatie wordt regelmatig aangevuld. Algemeen medische informtie over COVID-19 vindt u op de pagina meer informatie en op de website van de FMS.

Maatregelen, adviezen, gevolgen orthopedie
De NOV adviseert om te beleidslijn van het RIVM te volgen:
1. vermijd contacten
2. vermijd de aanwezigheid van gezonde (en mogelijk geïnfecteerde) mensen in het ziekenhuis
3. houd materiaal, middelen en mensen vrij voor acute zaken.

Week 14
 • Op 2 en 3 april organiseert AAOS een webinar COVID-19: The Orthopaedic response (wisselende tijden)
 • Maandag 6 april organiseert EFORT een webinar Orthopedic and trauma surgeons in time of COVID-19 (19.00 uur)
 • Alle visitaties zijn uitgesteld tot 1 september 2020.
 • De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) bereidt maatregelen voor om de voortgang van de gezondheidszorg zo goed mogelijk te ondersteunen. Specialisten, profielartsen, aiossen en opleiders die zich moeten (her)registreren kunnen rekenen op medewerking van de RGS, zodat zij inzetbaar blijven tijdens de coronacrisis. Lees meer.
 • Het ministerie van VWS heeft extra geld beschikbaar gesteld om creatieve oplossingen te faciliteren voor de genoemde uitdagingen met betrekking tot het coronavirus. Voor praktische technologische oplossingen in de (ziekenhuis)zorg, zoals medische hulpmiddelen. En voor innovatieve ideeën om kwetsbare groepen en hun zorg- en hulpverleners te helpen bij het bieden van de juiste zorg en ondersteuning. Het gaat hierbij om oplossingen die buiten reguliere zorg- en welzijnsactiviteiten vallen. Lees meer.

  Week 13
 • De NVT heeft in overleg met de NOV een Trauma Chatgroep geopend in Siilo*. Hier kan overleg en overdracht plaatsvinden van trauma-patiënten. Als u lokaal niet de noodzakelijke (operatieve) behandeling kunt uitvoeren, kunt u hier hulp zoeken voor uw traumapatiënt. Veel traumachirurgen en orthopedisch traumatologen hebben zich al aangemeld. Wilt u ook deelnemen? Neem contact op via NOV@orthopeden.org
Week 11
 • Keuringen: hiervoor het advies om deze contacten voorlopig uit te stellen.
 • Gevolgen voor het uitvoeren van klinisch wetenschappelijk onderzoek (bijvoorbeeld veranderen of afwijken van protocol): zie hiervoor de website van de CCMO.
 • Gevolgen voor subsidierondes ZonMw: lees het op de website van ZonMw.
 • Onze (ondersteunende) rol voor de eerste lijn is belangrijk. Deze wordt op dit moment zwaar belast. Juist nu is het van groot belang stand-by te zijn voor een consult vanuit de eerste lijn; telefonisch of online.
 • Een (electieve) ingreep bij ouderen kan een verhoging van de kwetsbaarheid tot gevolg hebben. Neem dit mee in de beoordeling om wel of niet te behandelen.
Week 10 Overzicht annuleringen orthopedie
Informatie voor professionals en patiënten

Heeft u vragen of suggesties over de Corona-maatregelen? Mail dan naar nov@orthopeden.org
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.