COVID-19

De NOV vindt het belangrijk om patiënten en zorgprofessionals maximaal te beschermen tegen het risico op verspreiding van COVID-19. Het bestuur heeft daarom besloten om tot 1-1-2021 alleen online-bijeenkomsten te organiseren met zorgprofessionals.
Op deze pagina vindt u informatie over de gevolgen voor de orthopedie. De informatie wordt regelmatig bijgewerkt.

Algemeen medische informtie over COVID-19 vindt u op de website van de FMS. U kunt daar ook de webinars van de FMS terugzien.

Gevolgen
Orthopedisch consult en orthopedische behandeling
We zitten helaas in een fase waarin de zorg mogelijke weer afgeschaald wordt. Waar nodig en waar mogelijk proberen we de patiënten echter te zien én te behandelen. Dit is afhankelijk van de lokale situatie. Uiteraard gelden nog steeds gelden de regels van '1,5 meter afstand', en 'spreekuur op afstand of telefonisch' als dat kan.

Algemeen medische informtie over COVID-19 vindt u op de website van de FMS.

Relevante stukken en berichten
Opleiding
Op de website van de KNMG staat een overzicht met veelgestelde vragen over de gevolgen van de Corona-crisis voor de medische vervolgopleidingen.
  • De Federatie Medisch Specialisten publiceerde de gespreksleidraad Opleidingsgesprek COVID-crisis als hulpmiddel voor opleiders en AIOS voor het voeren van een gestructureerd opleidingsgesprek over de consequenties van de COVID-19 pandemie op de medisch-specialistische vervolgopleiding.
Visitaties
  • De RGS heeft besloten alle opleidingsvisitaties op te schorten tot 1 september 2020. De NOV volgt deze lijn voor haar visitaties. Vanaf 1 september zijn er weer visitaties gepland.
(Uitloop van) lopend wetenschappelijk onderzoek en lopende subsidies
  • Door de COVID-19-crisis ligt veel onderzoek stil. Samen met het Promovendi Netwerk Nederland en PostdocNL werken VSNU, NFU, NWO en ZonMw aan oplossingen voor de knelpunten die de onderzoekers ervaren.
    De uitgangspunten hierbij zijn dat gezondheid belangrijker is dan onderzoek, dat onderzoek in alle redelijkheid de kans moet krijgen om te worden afgemaakt en dat maatwerk nodig zal zijn om recht te doen aan de diversiteit aan problemen. Lees het gezamenlijke statement van VSNU, NFU, NWO en ZonMw.
  • Gevolgen voor het uitvoeren van klinisch wetenschappelijk onderzoek (bijvoorbeeld veranderen of afwijken van protocol): zie hiervoor de website van de CCMO.
  • Gevolgen voor subsidierondes ZonMw: lees het op de website van ZonMw.
Herregistratie
Om tegemoet te komen aan de belasting van specialisten, profielartsen en aiossen tijdens Covid-19, heeft het College Geneeskundige Specialismen (CGS) de regelingen rond herregistratie en opleidingen van maart van dit jaar verruimd. De RGS gaat de herregistratie zo inrichten dat er geen problemen ontstaan als gevolg van de coronacrisis. Lees meer.

Lees meer over de herregistratie voor specialisten en profielartsen.
Lees meer over de herregistratie voor aios en opleiders.
MDR
De Europese Commissie heeft het voorstel gepubliceerd om de implementatiedatum van de MDR met een jaar uit te stellen tot 26 mei 2021. Nederland volgt dit voorstel. Vragen hierover kunnen naar medicaldevices@minvws.nl.

Informatie over subsidie en onderzoek COVID-19
Overzicht annuleringen orthopedie
Informatie voor professionals en patiënten

Heeft u vragen of suggesties over de Corona-maatregelen? Mail dan naar nov@orthopeden.org


Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.