Agenda zorgevaluatie

De orthopedische zorg heeft veel richtlijnen voor diagnostiek en behandeling. Deze zijn gebaseerd op beschikbaar wetenschappelijk onderzoek. In de dagelijkse praktijk blijkt echter dat er nog zaken onduidelijk zijn. De NOV startte daarom het project Agenda Zorgevaluatie Orthopedie.
De Agenda Zorgevaluatie Orthopedie maakt deel uit van het NOV kwaliteitsbeleid dat gebaseerd is op de cyclus van beschrijven, implementeren, meten en evalueren van zorg. Het doel is verdere toename van de kwaliteit van het orthopedisch handelen, waarbij verbetering van de efficiëntie en doelmatigheid ook belangrijke aandachtspunten zijn. In het rapport Agenda Zorgevaluatie Orthopedie Op weg naar value based patiëntenzorg vindt u uitgebreide informatie.

De uitvoering van de Agenda Zorgevaluatie Orthopedie is in handen van de leden en vakgroepen die zich hiervoor hebben aangemeld. Informatie over de stand van zaken vindt u bij de lopende onderzoeksprojecten.

Onderzoeksvragen

Uit het project kwam naar voren dat we ons - naast al het lopende wetenschappelijk onderzoek - gaan richten op tien vragen voor nog meer zorg op maat. Wetenschappelijk onderzoek is het middel om ze te beantwoorden.

 1. Wat is de duur en keuze van antistolling bij totale knie- en heupprothese?
 2. Antibioticaprofylaxe bij prothesechirurgie: eenmalig of 24 uur?
 3. Wat is de beste behandeling bij wondlekkage na totale knie- en heupprothese?
 4. Ontwikkelen van registratiesystemen conform LROI: Klompvoet (mee starten); DDH; CP heup; Idiopathische scoliose.
 5. Wat is de effectiviteit van pre- en postoperatieve fysiotherapie bij totale knie- en heupprothese?
 6. Wat is de effectiviteit van ‘stepped care' versus ‘usual care' bij artrose van de knie?
 7. Wat zijn effectieve indicatiegebieden voor heupartroscopie? Register ontwikkelen analoog aan LROI.
 8. Wat is de optimale timing van een voorste kruisband reconstructie?
 9. Wat is de beste behandeling van SAPS: bursectomie versus decompressie versus conservatief?
 10. Welk type intra-articulaire injectie (dosis verhouding en middelen) is effectief bij de behandeling van knieartrose?

  Deze top 10 onderzoeksvragen komt voort uit een lijst van 132 onderwerpen. Die lijst kennishiaten maakt geen deel uit van de rapportage; u kunt de integrale lijst zien in het document Kennishiaten NOV Agenda zorgevaluatie.
Herziening Agenda Zorgevaluatie Orthopedie
De Commissie Kwaliteit heeft de herziening van de Agenda Zorgevaluatie Orthopedie als SKMS-project voorgedragen. Deze start in de 2e helft van 2017 en wordt naar verwachting eind 2018 afgerond. Er worden zowel zorgevaluatievragen als innovatievragen geïncludeerd.
De NOV-leden en stakeholders hebben kennishiaten aangeleverd. Op 3 juli vond er vervolgens een prioriteringsbijeenkomst plaats met hen. De werkgroep gaat nu aan de slag met de prioriteitenlijst. Nadere informatie volgt.

De herziening wordt uitgevoerd in samenwerking met het Kennisinstituut Medisch Specialisten. De werkgroep die ermee aan de slag gaat is als volgt samengesteld:

Wat is zorgevaluatie? Animatie van Zorgevaluatie Nederland
Adviesrapport Zorgevaluatie; van project naar proces
Stappenplan herziening kennisagenda
Visiedocument Medisch Specialist 2025

Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.