30 januari 2020 - 1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch

NOV-Jaarcongres 2020

Schrijf u online in Uitnodiging

Programma 30 januari

Ontvangst
08:30 - 09:00
Ontvangst en registratie
Welkom
09:00 - 09:05
Spreker
Opening NOV-Jaarcongres 2020
Hans-André Schuppers
Orthopedisch chirurg, OCON
Fundamental research (English). Voorzitters: dr. ing. Sebastiaan van de Groes en dr. Walter van der Weegen
09:05 - 09:15
Spreker
OA synovial fluid induces proliferation and dedifferentiation of non-OA human articular chondrocytes
Download informatie

Nominatie Rik Huiskes Prijs

Bas Housmans
PhD, Maastricht UMC+
09:15 - 09:25
Spreker
Platelet-rich plasma does not inhibit inflammation or promote regeneration in human osteoarthritic chondrocytes
Download informatie

Nominatie Rik Huiskes Prijs

Margot Rikkers
PhD, UMC Utrecht
09:25 - 09:35
Spreker
Evaluation of impaired growth plate development of long bones in skeletally immature mice by anti-rheumatic agents
Download informatie

Nominatie Rik Huiskes Prijs

Marjolein Caron
Assistent professor, Maastricht UMC+
09:35 - 09:45
Spreker
In vivo evaluation of 3D bioprinted osteochondral implants for cartilage regeneration
Download informatie

Nominatie Rik Huiskes Prijs

Mylène de Ruijter
PhD, UMC Utrecht
09:45 - 09:55
Spreker
The development of a non-degradable polyurethane focal knee resurfacing implant: a preclinical 'proof-of-concept' study
Download informatie

Nominatie Rik Huiskes Prijs

Pieter van Hugten
PhD, Maastricht UMC+
09:55 - 10:25
Spreker
Regenerative orthopaedics: from living implants to virtual patients
Prof. dr. ir. Liesbet Geris (keynote speaker)
Hoogleraar, Université de Liège & KU Leuven, Belgium
10:25 - 10:30
Spreker
Uitreiking Rik Huiskes Prijs door Hans-André Schuppers (voorzitter)

Genomineerden Rik Huiskes Prijs: Bas Housmans, Margot Rikkers, Marjolein Caron, Mylène de Ruijter en Pieter van Hugten

Pauze
10:30 - 11:15
Koffiepauze
Murk Jansen lezing
11:15 - 11:40
Spreker
Murk Jansen lezing; 'Zorg voor traumazorg!'

De Murk Jansen-lezing wordt uitgesproken door een lid van de NOV dat zich naar de mening van het bestuur van de NOV buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de orthopedie in het algemeen, of voor de vereniging in het bijzonder.
 

Em. prof. dr. Albert van Kampen (gastspreker)
Parallelsessie vrije voordrachten 1. Voorzitters: dr. Walter van der Weegen en dr. Ruth Geuze
11:40 - 11:48
Spreker
BoneMRI: een one-stop-shop voor stralingsvrije en efficiënte diagnostiek en behandelingsvoorbereiding binnen de orthopedie
Download informatie
Peter Seevinck
Associate professor / co-founder MRIGuidance BV, UMC Utrecht
11:48 - 11:56
Spreker
Hype of Trend? Vergelijking van ‘klassieke’ multi-variate logistische regressie en ‘contemporary’ machine-learning gederiveerde voorspellingsmodellen in orthopedie
Download informatie
Dr. Job Doornberg
Orthopedisch chirurg, Flinders Medical Centre
11:56 - 12:04
Spreker
Femoro-acetabulair impingement-syndroom is sterk geassocieerd met heupartrose binnen 10 jaar follow-up
Download informatie
Dr. Rintje Agricola
AIOS orthopedie, Erasmus MC
12:04 - 12:12
Spreker
Revisie van Paprosky 3B acetabulaire defecten met een 3D geprint implantaat: 2 jaar follow up
Download informatie
Marieke Scharff-Baauw
AIOS orthopedie, Medisch Centrum Leeuwarden
12:12 - 12:20
Spreker
Automatische extractie van knie-kinematica en radiologische metingen op basis van dynamische CT met patellofemorale instabiliteit
Download informatie
Hans Dunning
PhD, Radboudumc
12:20 - 12:28
Spreker
Hebben totale knieprothesen - getest met radiostereometrische analyse (RSA) - een lager revisiepercentage?
Download informatie
Shaho Hasan
Arts-onderzoeker, LUMC
12:28 - 12:36
Spreker
Conservatieve behandeling van kraakbeentumoren in de lange beenderen
Download informatie
Claudia Deckers
Arts-onderzoeker, Radboudumc
12:36 - 12:44
Spreker
Onaanvaardbaar hoog revisiepercentage nieuw peri-apicaal distractie-implantaat (ApiFix®, ApiFix ltd, Israel) voor de behandeling van Adolescente Idiopathische Scoliose
Download informatie
Agnita Stadhouder
Orthopedisch chirurg, Amsterdam UMC
Lunch
12:45 - 14:15
Lunch (13 uur workshop Stryker)

Van 13.00-13.45 uur organiseert Stryker een lunchworkshop Innovatie; SmartRobotics
Er is plaats voor 75-80 personen
Zaal: Dexter 15-18
Programma

Officiële opening
14:15 - 14:45
Spreker
Hoe Big Data de zorg ongelijker maakt – en waarom dat goed is  

 

Dr. ir. Egge van der Poel (gastspreker)
Clinical data scientist
CORE. Voorzitters: dr. Max Reijman en dr. Marijn Rutgers
14:45 - 15:45
Spreker
CORE-programma
  • Diverse sprekers

Tijdens deze sessie gaan we nog een tandje interactiever te werk dan tijdens het najaarscongres. Netwerkvorming wordt steeds belangrijker; ook in het onderzoek. De NOV wil hierin - met CORE - voorop blijven lopen.

Na een korte inleiding door dr. Marloes Schmitz, researchcoordinator NOV, neemt u als publiek de sessie over. Het publiek bepaalt wat we bespreken met de vertegenwoordigers van de CORE-projecten en kiest 3 van 13 bespreekpunten. De bespreekpunten met de meeste punten komen aan de orde.
Daarnaast krijgt u de laatste ontwikkelingen op het gebied van zorgevaluatie.

We stemmen via Mentimeter. U mag 100 punten verdelen onder de 13 projecten!

 

Theepauze
15:45 - 16:30
Theepauze
Orthopedie in de toekomst. Voorzitters: prof. dr. Marinus de Kleuver en dr. Sjoerd Stufkens
16:30 - 16:40
Spreker
Verslag van onderzoek 'De toekomstige positie van de orthopeed binnen het veranderende landschap van conservatieve beweegzorg (2019)'
Erik van Bussel (gastspreker)
AIOS orthopedie, St. Antonius Ziekenhuis
16:40 - 16:50
Spreker
Praktijkvoorbeeld orthopedische netwerkzorg: Fysiotherapie & orthopedie, 'Een beweeglijk samenspel'
Freerk Jonkers (gastspreker)
Orthopedisch chirurg, Noordwest Ziekenhuisgroep
16:50 - 17:15
Discussie aan de hand van stellingen

De orthopeed zal zich de komende jaren meer richten op preventie, vroegdiagnostiek, conservatieve orthopedie en andere chirurgie dan prothesechirurgie. Kortom: vooral op het niet-operatieve deel van de orthopedie, waarbij de regiefunctie in multidisciplinaire samenwerking een grotere rol gaat spelen. 

De leden van de NOV schatten in dat in de toekomst veel meer conservatieve orthopedie beoefend wordt en minder operatief (enquête 2016 onder NOV leden, n=300). In de beweegzorg zal de orthopeed nóg meer samenwerken met allied professionals zoals PA’s en VSen, reumatologen, traumatologen, neurochirurgen, handchirurgen, sportartsen, revalidatieartsen, huisartsen en fysiotherapeuten en oefentherapeuten. Gezien zijn/haar specifieke expertise ziet de orthopeed zich hier als regisseur; als specialist in beweging.

De centrale vragen: Hoe kun je met andere allied professionals het beste samenwerken en elkaar versterken? Hoe kan de orthopeed zich in dit speelveld een positie verwerven?
 

Nederlandse Orthopaedische Vereniging
17:15 - 17:45
Spreker
Jaarrede
Prof. dr. Sjoerd Bulstra
Voorzitter NOV
17:45 - 19:00
Algemene Ledenvergadering

Agenda (MijnNOV)
Notulen ALV 17 oktober (MijnNOV)

19:00 - 23:59
Borrel en avondprogramma
Kies een zaal:
Limousin 2
Ontvangst en registratie
08:30 - 09:00
Spreker
09:00 - 09:05
Hans-André Schuppers
Orthopedisch chirurg, OCON
Opening NOV-Jaarcongres 2020
Spreker
09:05 - 09:15
Bas Housmans
PhD, Maastricht UMC+
OA synovial fluid induces proliferation and dedifferentiation of non-OA human articular chondrocytes lees meer

Nominatie Rik Huiskes Prijs

Spreker
09:15 - 09:25
Margot Rikkers
PhD, UMC Utrecht
Platelet-rich plasma does not inhibit inflammation or promote regeneration in human osteoarthritic chondrocytes lees meer

Nominatie Rik Huiskes Prijs

Spreker
09:25 - 09:35
Marjolein Caron
Assistent professor, Maastricht UMC+
Evaluation of impaired growth plate development of long bones in skeletally immature mice by anti-rheumatic agents lees meer

Nominatie Rik Huiskes Prijs

Spreker
09:35 - 09:45
Mylène de Ruijter
PhD, UMC Utrecht
In vivo evaluation of 3D bioprinted osteochondral implants for cartilage regeneration lees meer

Nominatie Rik Huiskes Prijs

Spreker
09:45 - 09:55
Pieter van Hugten
PhD, Maastricht UMC+
The development of a non-degradable polyurethane focal knee resurfacing implant: a preclinical 'proof-of-concept' study lees meer

Nominatie Rik Huiskes Prijs

Spreker
09:55 - 10:25
Prof. dr. ir. Liesbet Geris (keynote speaker)
Hoogleraar, Université de Liège & KU Leuven, Belgium
Regenerative orthopaedics: from living implants to virtual patients
Spreker
10:25 - 10:30
Uitreiking Rik Huiskes Prijs door Hans-André Schuppers (voorzitter)

Genomineerden Rik Huiskes Prijs: Bas Housmans, Margot Rikkers, Marjolein Caron, Mylène de Ruijter en Pieter van Hugten

Koffiepauze
10:30 - 11:15
Spreker
11:15 - 11:40
Em. prof. dr. Albert van Kampen (gastspreker)
Murk Jansen lezing; 'Zorg voor traumazorg!'

De Murk Jansen-lezing wordt uitgesproken door een lid van de NOV dat zich naar de mening van het bestuur van de NOV buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de orthopedie in het algemeen, of voor de vereniging in het bijzonder.
 

Spreker
11:40 - 11:48
Peter Seevinck
Associate professor / co-founder MRIGuidance BV, UMC Utrecht
BoneMRI: een one-stop-shop voor stralingsvrije en efficiënte diagnostiek en behandelingsvoorbereiding binnen de orthopedie lees meer
Spreker
11:48 - 11:56
Dr. Job Doornberg
Orthopedisch chirurg, Flinders Medical Centre
Hype of Trend? Vergelijking van ‘klassieke’ multi-variate logistische regressie en ‘contemporary’ machine-learning gederiveerde voorspellingsmodellen in orthopedie lees meer
Spreker
11:56 - 12:04
Dr. Rintje Agricola
AIOS orthopedie, Erasmus MC
Femoro-acetabulair impingement-syndroom is sterk geassocieerd met heupartrose binnen 10 jaar follow-up lees meer
Spreker
12:04 - 12:12
Marieke Scharff-Baauw
AIOS orthopedie, Medisch Centrum Leeuwarden
Revisie van Paprosky 3B acetabulaire defecten met een 3D geprint implantaat: 2 jaar follow up lees meer
Spreker
12:12 - 12:20
Hans Dunning
PhD, Radboudumc
Automatische extractie van knie-kinematica en radiologische metingen op basis van dynamische CT met patellofemorale instabiliteit lees meer
Spreker
12:20 - 12:28
Shaho Hasan
Arts-onderzoeker, LUMC
Hebben totale knieprothesen - getest met radiostereometrische analyse (RSA) - een lager revisiepercentage? lees meer
Spreker
12:28 - 12:36
Claudia Deckers
Arts-onderzoeker, Radboudumc
Conservatieve behandeling van kraakbeentumoren in de lange beenderen lees meer
Spreker
12:36 - 12:44
Agnita Stadhouder
Orthopedisch chirurg, Amsterdam UMC
Onaanvaardbaar hoog revisiepercentage nieuw peri-apicaal distractie-implantaat (ApiFix®, ApiFix ltd, Israel) voor de behandeling van Adolescente Idiopathische Scoliose lees meer
Lunch (13 uur workshop Stryker)
12:45 - 14:15

Van 13.00-13.45 uur organiseert Stryker een lunchworkshop Innovatie; SmartRobotics
Er is plaats voor 75-80 personen
Zaal: Dexter 15-18
Programma

Spreker
14:15 - 14:45
Dr. ir. Egge van der Poel (gastspreker)
Clinical data scientist
Hoe Big Data de zorg ongelijker maakt – en waarom dat goed is  

 

Spreker
14:45 - 15:45
CORE-programma
  • Diverse sprekers

Tijdens deze sessie gaan we nog een tandje interactiever te werk dan tijdens het najaarscongres. Netwerkvorming wordt steeds belangrijker; ook in het onderzoek. De NOV wil hierin - met CORE - voorop blijven lopen.

Na een korte inleiding door dr. Marloes Schmitz, researchcoordinator NOV, neemt u als publiek de sessie over. Het publiek bepaalt wat we bespreken met de vertegenwoordigers van de CORE-projecten en kiest 3 van 13 bespreekpunten. De bespreekpunten met de meeste punten komen aan de orde.
Daarnaast krijgt u de laatste ontwikkelingen op het gebied van zorgevaluatie.

We stemmen via Mentimeter. U mag 100 punten verdelen onder de 13 projecten!

 

Theepauze
15:45 - 16:30
Spreker
16:30 - 16:40
Erik van Bussel (gastspreker)
AIOS orthopedie, St. Antonius Ziekenhuis
Verslag van onderzoek 'De toekomstige positie van de orthopeed binnen het veranderende landschap van conservatieve beweegzorg (2019)'
Spreker
16:40 - 16:50
Freerk Jonkers (gastspreker)
Orthopedisch chirurg, Noordwest Ziekenhuisgroep
Praktijkvoorbeeld orthopedische netwerkzorg: Fysiotherapie & orthopedie, 'Een beweeglijk samenspel'
Discussie aan de hand van stellingen
16:50 - 17:15

De orthopeed zal zich de komende jaren meer richten op preventie, vroegdiagnostiek, conservatieve orthopedie en andere chirurgie dan prothesechirurgie. Kortom: vooral op het niet-operatieve deel van de orthopedie, waarbij de regiefunctie in multidisciplinaire samenwerking een grotere rol gaat spelen. 

De leden van de NOV schatten in dat in de toekomst veel meer conservatieve orthopedie beoefend wordt en minder operatief (enquête 2016 onder NOV leden, n=300). In de beweegzorg zal de orthopeed nóg meer samenwerken met allied professionals zoals PA’s en VSen, reumatologen, traumatologen, neurochirurgen, handchirurgen, sportartsen, revalidatieartsen, huisartsen en fysiotherapeuten en oefentherapeuten. Gezien zijn/haar specifieke expertise ziet de orthopeed zich hier als regisseur; als specialist in beweging.

De centrale vragen: Hoe kun je met andere allied professionals het beste samenwerken en elkaar versterken? Hoe kan de orthopeed zich in dit speelveld een positie verwerven?
 

Spreker
17:15 - 17:45
Prof. dr. Sjoerd Bulstra
Voorzitter NOV
Jaarrede
Algemene Ledenvergadering
17:45 - 19:00

Agenda (MijnNOV)
Notulen ALV 17 oktober (MijnNOV)

Borrel en avondprogramma
19:00 - 23:59
Limousin 1
Spreker
11:40 - 11:48
Lennard Koster
Onderzoeker, LUMC
Migratie van een nieuwe totale knieprothese. Een RCT RSA studie met 2 jaar follow-up lees meer
Spreker
11:48 - 11:56
Tessa Rietbergen
PhD, LUMC
Evaluatie van implementatie van verstandige keuze ongepaste MRI’s en artroscopieën bij degeneratieve knieklachten lees meer
Spreker
11:56 - 12:04
Alexander Hoorntje
ANIOS orthopedie, Flevoziekenhuis
Verstandig Kiezen: Het gebruik van niet-operatieve behandelingen bij eindstadium heup- en knie-artrose en patiënttevredenheid met het effect op pijn, zwelling, stijfheid en ADL-, werk- en vrijetijdsactiviteiten lees meer
Spreker
12:04 - 12:12
Alexander Hoorntje
ANIOS orthopedie, Flevoziekenhuis
Goal Attainment Scaling verbetert patiënttevredenheid voor werkgerelateerde activiteiten onder jonger, actieve knieprothesepatiënten – resultaten van de gerandomiseerde ACTION-trial lees meer
Spreker
12:12 - 12:20
Dr. Roel Custers
Orthopedisch chirurg, UMC Utrecht
Iodosorb zalf ter preventie van pengatinfectie bij kniedistractie lees meer
Spreker
12:20 - 12:28
Vincent Eggerding
AIOS orthopedie, Erasmus MC
Het is niet kosten-effectief een ieder na een voorste kruisbandruptuur te reconstrueren lees meer

Nominatie Van Rens Prijs 2020

Spreker
12:28 - 12:36
Jaap Tolk
Orthopedisch chirurg, Máxima MC
De invloed van verwachtingsmanagement op postoperatieve tevredenheid van totale-knieprothesepatiënten, een gerandomiseerde gecontroleerde studie: de EKSPECT-studie lees meer

Nominatie Van Rens Prijs 2020 

Spreker
12:36 - 12:44
Peter van Schie
Arts-onderzoeker, LUMC
Feedback over uitkomsten na plaatsing THP/TKP uit LROI: is al het benodigde aanwezig om te kunnen verbeteren? lees meer
Ontvangst en registratie
08:30 - 09:00
Hans-André Schuppers
09:00 - 09:05
Orthopedisch chirurg, OCON
Opening NOV-Jaarcongres 2020
Bas Housmans
09:05 - 09:15
PhD, Maastricht UMC+
OA synovial fluid induces proliferation and dedifferentiation of non-OA human articular chondrocytes

Nominatie Rik Huiskes Prijs

lees meer
Margot Rikkers
09:15 - 09:25
PhD, UMC Utrecht
Platelet-rich plasma does not inhibit inflammation or promote regeneration in human osteoarthritic chondrocytes

Nominatie Rik Huiskes Prijs

lees meer
Marjolein Caron
09:25 - 09:35
Assistent professor, Maastricht UMC+
Evaluation of impaired growth plate development of long bones in skeletally immature mice by anti-rheumatic agents

Nominatie Rik Huiskes Prijs

lees meer
Mylène de Ruijter
09:35 - 09:45
PhD, UMC Utrecht
In vivo evaluation of 3D bioprinted osteochondral implants for cartilage regeneration

Nominatie Rik Huiskes Prijs

lees meer
Pieter van Hugten
09:45 - 09:55
PhD, Maastricht UMC+
The development of a non-degradable polyurethane focal knee resurfacing implant: a preclinical 'proof-of-concept' study

Nominatie Rik Huiskes Prijs

lees meer
Spreker
09:55 - 10:25
Prof. dr. ir. Liesbet Geris (keynote speaker)
Hoogleraar, Université de Liège & KU Leuven, Belgium
Regenerative orthopaedics: from living implants to virtual patients
Uitreiking Rik Huiskes Prijs door Hans-André Schuppers (voorzitter)
10:25 - 10:30
Uitreiking Rik Huiskes Prijs door Hans-André Schuppers (voorzitter)
Koffiepauze
10:30 - 11:15
Spreker
11:15 - 11:40
Em. prof. dr. Albert van Kampen (gastspreker)
Murk Jansen lezing; 'Zorg voor traumazorg!'
Peter Seevinck
11:40 - 11:48
Associate professor / co-founder MRIGuidance BV, UMC Utrecht
BoneMRI: een one-stop-shop voor stralingsvrije en efficiënte diagnostiek en behandelingsvoorbereiding binnen de orthopedie lees meer
Dr. Job Doornberg
11:48 - 11:56
Orthopedisch chirurg, Flinders Medical Centre
Hype of Trend? Vergelijking van ‘klassieke’ multi-variate logistische regressie en ‘contemporary’ machine-learning gederiveerde voorspellingsmodellen in orthopedie lees meer
Dr. Rintje Agricola
11:56 - 12:04
AIOS orthopedie, Erasmus MC
Femoro-acetabulair impingement-syndroom is sterk geassocieerd met heupartrose binnen 10 jaar follow-up lees meer
Marieke Scharff-Baauw
12:04 - 12:12
AIOS orthopedie, Medisch Centrum Leeuwarden
Revisie van Paprosky 3B acetabulaire defecten met een 3D geprint implantaat: 2 jaar follow up lees meer
Hans Dunning
12:12 - 12:20
PhD, Radboudumc
Automatische extractie van knie-kinematica en radiologische metingen op basis van dynamische CT met patellofemorale instabiliteit lees meer
Shaho Hasan
12:20 - 12:28
Arts-onderzoeker, LUMC
Hebben totale knieprothesen - getest met radiostereometrische analyse (RSA) - een lager revisiepercentage? lees meer
Claudia Deckers
12:28 - 12:36
Arts-onderzoeker, Radboudumc
Conservatieve behandeling van kraakbeentumoren in de lange beenderen lees meer
Agnita Stadhouder
12:36 - 12:44
Orthopedisch chirurg, Amsterdam UMC
Onaanvaardbaar hoog revisiepercentage nieuw peri-apicaal distractie-implantaat (ApiFix®, ApiFix ltd, Israel) voor de behandeling van Adolescente Idiopathische Scoliose lees meer
Lunch (13 uur workshop Stryker)
12:45 - 14:15

Van 13.00-13.45 uur organiseert Stryker een lunchworkshop Innovatie; SmartRobotics
Er is plaats voor 75-80 personen
Zaal: Dexter 15-18
Programma

Spreker
14:15 - 14:45
Dr. ir. Egge van der Poel (gastspreker)
Clinical data scientist
Hoe Big Data de zorg ongelijker maakt – en waarom dat goed is
CORE-programma
14:45 - 15:45
CORE-programma
  • Diverse sprekers
Theepauze
15:45 - 16:30
Erik van Bussel (gastspreker)
16:30 - 16:40
AIOS orthopedie, St. Antonius Ziekenhuis
Verslag van onderzoek 'De toekomstige positie van de orthopeed binnen het veranderende landschap van conservatieve beweegzorg (2019)'
Freerk Jonkers (gastspreker)
16:40 - 16:50
Orthopedisch chirurg, Noordwest Ziekenhuisgroep
Praktijkvoorbeeld orthopedische netwerkzorg: Fysiotherapie & orthopedie, 'Een beweeglijk samenspel'
Discussie aan de hand van stellingen
16:50 - 17:15

De orthopeed zal zich de komende jaren meer richten op preventie, vroegdiagnostiek, conservatieve orthopedie en andere chirurgie dan prothesechirurgie. Kortom: vooral op het niet-operatieve deel van de orthopedie, waarbij de regiefunctie in multidisciplinaire samenwerking een grotere rol gaat spelen. 

De leden van de NOV schatten in dat in de toekomst veel meer conservatieve orthopedie beoefend wordt en minder operatief (enquête 2016 onder NOV leden, n=300). In de beweegzorg zal de orthopeed nóg meer samenwerken met allied professionals zoals PA’s en VSen, reumatologen, traumatologen, neurochirurgen, handchirurgen, sportartsen, revalidatieartsen, huisartsen en fysiotherapeuten en oefentherapeuten. Gezien zijn/haar specifieke expertise ziet de orthopeed zich hier als regisseur; als specialist in beweging.

De centrale vragen: Hoe kun je met andere allied professionals het beste samenwerken en elkaar versterken? Hoe kan de orthopeed zich in dit speelveld een positie verwerven?
 

Spreker
17:15 - 17:45
Prof. dr. Sjoerd Bulstra
Voorzitter NOV
Jaarrede
Algemene Ledenvergadering
17:45 - 19:00

Agenda (MijnNOV)
Notulen ALV 17 oktober (MijnNOV)

Borrel en avondprogramma
19:00 - 23:59
Lennard Koster
11:40 - 11:48
Onderzoeker, LUMC
Migratie van een nieuwe totale knieprothese. Een RCT RSA studie met 2 jaar follow-up lees meer
Tessa Rietbergen
11:48 - 11:56
PhD, LUMC
Evaluatie van implementatie van verstandige keuze ongepaste MRI’s en artroscopieën bij degeneratieve knieklachten lees meer
Alexander Hoorntje
11:56 - 12:04
ANIOS orthopedie, Flevoziekenhuis
Verstandig Kiezen: Het gebruik van niet-operatieve behandelingen bij eindstadium heup- en knie-artrose en patiënttevredenheid met het effect op pijn, zwelling, stijfheid en ADL-, werk- en vrijetijdsactiviteiten lees meer
Alexander Hoorntje
12:04 - 12:12
ANIOS orthopedie, Flevoziekenhuis
Goal Attainment Scaling verbetert patiënttevredenheid voor werkgerelateerde activiteiten onder jonger, actieve knieprothesepatiënten – resultaten van de gerandomiseerde ACTION-trial lees meer
Dr. Roel Custers
12:12 - 12:20
Orthopedisch chirurg, UMC Utrecht
Iodosorb zalf ter preventie van pengatinfectie bij kniedistractie lees meer
Vincent Eggerding
12:20 - 12:28
AIOS orthopedie, Erasmus MC
Het is niet kosten-effectief een ieder na een voorste kruisbandruptuur te reconstrueren

Nominatie Van Rens Prijs 2020

lees meer
Jaap Tolk
12:28 - 12:36
Orthopedisch chirurg, Máxima MC
De invloed van verwachtingsmanagement op postoperatieve tevredenheid van totale-knieprothesepatiënten, een gerandomiseerde gecontroleerde studie: de EKSPECT-studie

Nominatie Van Rens Prijs 2020 

lees meer
Peter van Schie
12:36 - 12:44
Arts-onderzoeker, LUMC
Feedback over uitkomsten na plaatsing THP/TKP uit LROI: is al het benodigde aanwezig om te kunnen verbeteren? lees meer


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.