Vertrouwenscommissie

De leden van de Vertrouwenscommissie zijn een persoonlijke aanspreekpunt (vertrouwenspersoon) voor individuele NOV-leden. De commissie is ingesteld om laagdrempelig te overleggen over zaken die uw functioneren bemoeilijken. Denk daarbij aan vragen stellen, zorgen delen of een weg zoeken bij problemen en discussies over individueel (medisch) functioneren of meningsverschillen tussen collega’s. Dat kan binnen uw vakgroep zijn, maar ook daarbuiten; bijvoorbeeld met de raad van bestuur of andere vakgroepen.

Op tijd een probleem bespreekbaar maken kan escalatie voorkomen. Daar maakt de vertrouwenscommissie graag tijd voor!

Rol
Een lid van de Vertrouwenscommissie biedt een luisterend oor en fungeert zo nodig als gids. Hij of zij beschikt over een netwerk van mensen en instanties voor doorverwijzing. Dat kan ook de BBC zijn bij bepaalde conflicten.
De vertrouwenspersoon lost het probleem niet op, maar heeft een begeleidende en adviserende rol. Uiteraard gaat de Vertrouwenscommissie vertrouwelijk om met de informatie die zij krijgt.

Procedure
Als (buitengewoon) NOV-lid kunt u zelf contact opnemen met een lid van de Vertrouwenscommissie. Natuurlijk geldt dit ook voor de PA, VS, AIOS en onderzoekers. Aanmelden kan rechtstreeks bij onderstaande vertrouwenspersonen. In overleg vindt er op korte termijn een (telefonische) afspraak plaats. Daarna wordt gezamenlijk het vervolgtraject bepaald; zo nodig met hulp van buitenaf.

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.