1 maand geleden

Nederlandse Orthopaedische Vereniging zoekt een

voorzitter, secretaris en 4 leden waarvan 2 AIOS voor een nieuw op te richten “Commissie Cultuur”

's-Hertogenbosch

Samenstelling van de Commissie Cultuur

Voorzitter:                                               xxx

Secretaris:                                               xxx

Lid:                                                            xxx

AIOS Lid:                                                  xxx

AIOS Lid:                                                  xxx

PA/VS:                                                      xxx

Vertrouwenspersoon:                          Anouk Giesberts

Vertrouwenspersoon:                           xxx

Bestuur liaison:                                       Kirsten Veenstra

Bestuur liaison:                                       Sjoerd Stufkens

Beschermvrouwe:                                  Denise Eygendaal

 

Ervaring en vaardigheden
Voor goed functioneren in deze positie zijn de volgende vaardigheden van groot belang:

 • Heeft algemeen bestuurlijke kwaliteiten.
 • Kan verbindingen leggen met partijen en personen die van belang zijn voor de orthopedie.
 • Heeft interesse voor/affiniteit met landelijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het bijzonder wat betreft diversiteit, inclusiviteit, respect en veiligheid.
 • Teamspeler.

Verantwoordelijkheden
Het bestuurslid heeft de volgende verantwoordelijkheden:

 • Algemeen bestuur van de Commissie Cultuur.
 • Formuleer een heldere visie op diversiteit, inclusiviteit, respect, veiligheid en het krijgen van gelijke kansen met meetbare en concrete doelstellingen
 • Vorm een beeld van de huidige cultuur wat betreft diversiteit, inclusiviteit, respect en veiligheid binnen de opleiding en het specialisme orthopedie en rapporteer deze uitkomsten aan het NOV bestuur
 • Sluit de NOV aan bij internationale initiatieven met gelijke doelstellingen en wissel informatie en adviezen uit om samen te groeien
 • Zorg voor commitment van NOV bestuur, de kerncommissies, de werkgroepen en vervolgens alle NOV leden inclusief de opleidingsstructuur
 • Creëer samen een positief diversiteitsklimaat binnen het specialisme orthopedie
 • Duurzaam borgen van een open en inclusieve cultuur in en om het specialisme orthopedie waar iedereen zich welkom, veilig, gerespecteerd en gewaardeerd voelt.

Zittingstermijn
De leden van de Commissie Cultuur worden gekozen voor drie jaren en zijn éénmaal terstond herkiesbaar.

Tijdsbeslag

 • Aantal vergaderingen: 10 online of fysieke Commissievergaderingen per jaar
 • Voorbereiding vergadering en acties n.a.v. de vergadering: elke vergadering vergt voorbereidingstijd. Agenda en stukken worden digitaal ter hand gesteld.
 • Overige activiteiten: representatieve functies, jaarcongressen, bijeenkomsten landelijke organisaties.
 • Periodieke consultatie door NOV-bureau via de e-mail of telefonisch.
 • Overige relevante bijeenkomsten: strategiedag.

Vergoeding
Extra kosten die gemaakt worden ten behoeve van de NOV kunnen in overleg gedeclareerd worden.

Informatie en sollicitatie

Sjoerd Stufkens (huidig bestuurslid Beroepsbelangen) en Kirsten Veenstra (huidig secretaris NOV) kunnen meer informatie over deze functie geven. Bent u NOV-lid en heeft u interesse, stuur uw sollicitatie dan inclusief cv en korte motivatie naar nov@orthopeden.org 

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.