Onderzoeksprojecten

Lopend 
 
  • LEAK-study: onderzoek naar de beste behandeling van wondlekkage bij een heup- of knieprothese. Deze studie valt onder de 1e ronde van de K&D subsdie van ZonMw. 
  • DART-study; onderzoek naar de kosteneffectiviteit van operatief behandelen versus gips bij distale radius fracturen bij ouderen. Deze studie valt onder het SEENEZ project van ZonMw en ZN. Bij interesse in deelname kunt u contact opnemen met de hoofdonderzoeker Dirk ter Meulen, d.p.termeulen@olvg.nl.
  • ARGON-OPTIMA; onderzoek naar de optimale timing van het plaatsen van een TKP of THP. Deze studie wordt gesubsidieerd door het Reumafonds.
  • ARGON-BvO; onderzoek naar het verschil in uitkomst tussen een operatieve behandeling (valgiserende tibiakop-osteotomie) en een conservatieve therapie (valgiserende kniebrace) bij patiënten met mediale gonartrose. Deze studie wordt gesubsidieerd door het Reumafonds.
  • ARGON-DOA; onderzoek naar het verschil tussen een 10 weken durende preoperatieve Duloxetine-behandeling - voorafgaand aan een TKP en een THP operatie - en gebruikelijke zorg (geen pre-operatieve Duloxetine). Deze studie wordt gesubsidieerd door het Reumafonds.

Wilt u als centrum deelnemen en patiënten includeren? Kijk dan op de webpagina  van de betreffende studie voor meer informatie en de contactgegevens. 
 
In aanvraag
 
Ingediend 

  • PaTIO study: Fysiotherapie Physiotherapeutic Treat-to-target Intervention after Orthopaedic surgery; A cost-effectiveness study.  Dit voorstel wordt ingediend voor de 1e ronde van Leading the Change (LTC) gefinancierd door ZN. 
  • SAPS study: Onderzoek naar een meer kosten-effectieve behandeling van subacromiaal pijn syndroom – de rol van pijn sensitisatie. Dit voorstel wordt ingediend voor de 1e ronde van Leading the Change (LTC) gefinancierd door ZN).