Nederlands Tijdschrift voor Orthopedie

Het Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie is het officiële orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV).

Doel

Het heeft ten doel de leden van de Vereniging en andere geïnteresseerden te informeren over ontwikkelingen op orthopedisch gebied, waarbij zowel klinische als fundamentele aspecten worden belicht. Deze doelstelling wordt verwezenlijkt in de vorm van oorspronkelijke artikelen, editorials en verslagen van wetenschappelijke vergaderingen, met name die van de NOV.

Naast verenigingsnieuws wordt ook aandacht besteed aan recent verschenen literatuur en proefschriften. Voorts worden congressen, symposia en workshops op het gebied van de orthopedie aangekondigd. 

Redactie

Dr. T. Gosens (hoofdredacteur), P.T.P.W. Burgers, Dr. H.B. Ettema, Dr. W.L.W. van Hemert, Dr. L. Janssen, Dr. J.L.C. van Susante.

Uitgever

Het NTVO wordt uitgegeven door Serendipity Publishing en verschijnt vier maal per jaar in een oplage van 1.550 exemplaren.
http://www.ntv-orthopaedie.nl/