ARGON Research

Uitgangspunt Argon
Om het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van orthopedie en artrose te versterken is een onderzoeksgroep (consortium) opgericht. Dat werd de Artrose Research Group Orthopedie
Nederland (ARGON), in eerste instantie bestaande uit het LUMC, Erasmus MC, UMCG en een aantal perifere ziekenhuizen, zoals het Martini Ziekenhuis, het Máxima Medisch Centrum en de
Maartenskliniek. Het langetermijn doel van de NOV is dat alle betrokken orthopedische klinieken en onderzoekscentra gaan participeren door bijvoorbeeld hun onderzoeksdata structureel bundelen en zo diverse onderzoeksvragen doelmatiger kunnen aanvliegen. Door samenwerking te versterken, komt veel kennis vrij. Meerdere instellingen zullen door de jaren heen, ook afhankelijk van hun beschikbare data, betrokken worden bij en dus participeren in ARGON. Op deze wijze is ARGON een dynamisch orthopedisch wetenschappelijk platform met afhankelijk van de onderzoeksvragen verschillende betrokken orthopedische academische en perifere klinieken.

Reumafondsproject; Optimale timing voor operatief ingrijpen bij artrose
Hoewel de gewrichtsvervangende operatie bij artrose tot één van de meeste effectieve interventies hoort is een goede timing en indicatiestelling van deze operatie cruciaal. Daarnaast kunnen in sommige gevallen bepaalde interventies dergelijke gewrichtsvervangende operaties voor een aanzienlijke tijd uitstellen of de post-operatieve effecten van een gewrichtsvervanging verbeteren.
Dit project kent de volgende onderdelen

  1. Vaststellen van indicatoren voor optimale timing worden vastgesteld, zowel voor
    knieprotheses, heupprotheses, als voor osteotomie-operaties.
  2. Behandeling van modificeerbare voorspellers van slechte uitkomsten na een
    gewrichtsvervanging in een multicentertrial van preoperatieve behandeling van depressie, een verminderde fysieke functie, en een hoge mate van nietnociceptieve pijn.
  3. Onderzoek niet-operatieve brace behandeling versus een osteotomie-operatie bij
    unicompartiment knieartrose ten aanzien van klinische en structurele uitkomsten i.v.m. ook een predictie van uitstel van gewrichtsvervanging.

Codeboek voor coderen variabelen bij heup/knie onderzoek
In het kader van de Argon-OPTIMA studie wordt gewerkt met het includeren van datasets uit verschillende centra. Het gaat daarbij om patiënten die een totale heup of totale knie hebben ondergaan.

Omdat er grote variatie is in hoe dezelfde informatie (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht) wordt gecodeerd, zowel de naamgeving van de variabelen als de waarde die de variabelen kregen (bv man=1 en vrouw=2, of net andersom, of met 0/1 etc.) is besloten tot het opstellen van één codeboek. Geadviseerd wordt dus om bij het verzamelen van informatie in ieder geval een bepaalde naam voor de variabelen en bepaalde waarden voor de verschillende antwoordmogelijkheden te hanteren. Voor het Codeboek klik hier.

Om het codeboek te maken is, gegeven het belang voor de NOV, zoveel mogelijk de LROI als leidraad gebruikt. Er is hier uitsluitend van afgeweken bij inconsistenties bijvoorbeeld bij verschillen tussen heup en knie, of als er een oude versie werd gebruikt.

Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief Januari 2915 ARGON-OPTIMA studie

Website ARGON
Webmaster: Mark van Outeren