CORE Consortium

CORE staat voor Consortium Orthopaedic Research. CORE is een netwerk voor het initiëren en vervolgen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van orthopedie; van faciliteren tot ondersteunen, evalueren, communiceren en implementeren. De Commissie Wetenschap en Innovatie is eindverantwoordelijk voor CORE.

Doel
Het doel van CORE is netwerkvorming om te komen tot uitgewerkte onderzoeksvoorstellen. De onderwerpen van de Agenda Zorgevaluatie Orthopedie zijn de basis. 

CORE-bijeenkomsten
De NOV organiseert CORE-bijeenkomsten. Daar stemmen we de onderwerpen af die we uitwerken en wie daarbij betrokken zijn. In de toekomst vinden er kwartaalbijeenkomsten plaats waar we de op te starten en lopende studies, maar ook afgewezen voorstellen bespreken. Kennis en ervaringen over het zorgevaluatie-onderzoek worden hier uitgewisseld.  
 
Vragen of suggesties
Heeft vragen of suggesties met betrekking tot de onderzoeken, subsidies, kwartaalbijeenkomsten of het netwerk? Neem dan contact op met de researchcoördinator (Marloes Schmitz) van de NOV via CORE@orthopeden.org