Van Rens Fonds

Prof. Dr. Th. J.G. van Rens was een nationaal en internationaal vermaard orthopedisch chirurg die op relatief jonge leeftijd (55 jaar) in 1986 overleed. De NOV heeft in 1986 een Stichting in het leven geroepen die zijn naam draagt en gericht is op het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek. Deze stichting wordt vanaf 2014 versterkt met de gelden die de Nederlandse orthopedische gemeenschap beschikbaar stelt in het kader van de registratie van implantaten. Het bestuur van de Stichting wordt gevormd voor de voorzitter, secretaris en penningmeester van de NOV.

Doel van de Van Rens Stichting
De Stichting heeft ten doel de bevordering van de kwaliteit van orthopedisch handelen en het borgen van de patiëntveiligheid, alles in de ruimste zin des woords.
De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door de ontwikkeling van orthopedische kwaliteitsregistraties en de subsidiering van onderzoeksprojecten.

Subsidieronde 2017
De volgende projecten krijgen in 2017 subsidie van het Van Rens Fonds:

  • Influence of patient characteristics (case mix) on outcome of THA and TKA. A Dutch national joint registry study. Projectleider W.P. Zijlstra, looptijd 12 maanden.
  • Identifying risk factors for non-response to total joint arthroplasty. Projectleider S. Vehmeijer, looptijd 7 maanden. 
  • Improving orthopaedic care for young patients requiring total hip arthroplasty in the Netherlands. Projectleider B.W. Schreurs, looptijd 48 maanden.

 

Meer informatie over het Van Rens Fonds kunt u vinden op de website van de LROI.