Welk onderwerp ziet u graag terug in Zorg voor beweging Jaarmagazine?

De redactie van Zorg voor beweging Jaarmagazine start binnenkort met de voorbereidingen op de editie van 2018. Uw ideeën voor artikelen zijn van harte welkom. Bijvoorbeeld:

  • Patiënten aan het woord: heeft u een interessante casus? Van een bekende of markante Nederlander? Een topsporter? Of iemand die op een andere wijze een breed publiek zal aanspreken?
    We zijn op zoek naar patiënten (en hun orthopedisch chirurg) met een aansprekend verhaal. Dit kunnen patiënten zijn met aandoeningen en behandelingen die veelvuldig voorkomen, maar ook uitzonderingen, zeldzame aandoeningen of patiënten bij wie het beste resultaat geen volledig herstel betekende.
  • Orthopedie: wetenschap, kwaliteit, ontwikkelingen, geschiedenis, opleiding, et cetera: Welke vragen stellen uw patiënten u over uw vak en uw opleiding? Op welke orthopedische ontwikkelingen bent u trots? Over welke orthopedische mogelijkheden is bij het algemeen publiek nog te weinig bekend?
  • Samenwerking binnen en buiten het ziekenhuis: Welke multidisciplinaire inzet ziet u graag naar voren komen in het Jaarmagazine?
  • Voorlichting, preventie, leefstijl, et cetera: Welke onderwerpen dragen bij aan de voorlichting die u al geeft?

Wij horen het graag van u: zorgvoorbeweging@orthopeden.org