Transparantieregister vervangt disclosure-register

De NOV heeft al een aantal jaren een disclosure-register. Hierin worden de (in)directe zakelijke relaties van NOV-leden met de (orthopedische) industrie of andere instanties openbaar gemaakt. Inmiddels is in 2012 de Stichting Transparantieregister Zorg opgericht, op initiatief van de Stichting Code Geneesmiddelen Reclame (CGR). Deze stichting beheert een centraal register waarin het publiek de gegevens over financiële relaties tussen zorgverleners en -instellingen en bedrijven kan raadplegen. Sinds 2016 zijn ook financiële relaties tussen zorgverleners en bedrijven voor medische hulpmiddelen in het transparantieregister opgenomen. Hiermee is het disclosure-register van de NOV overbodig geworden. In de ALV van 13 oktober deelde het NOV-bestuur dit al mede.

Begin 2017 krijgt de NOV een nieuwe website, waarop we door zullen linken naar het Transparantieregister. Het is dus belangrijk dat uw gegevens zijn opgenomen in het Transparantieregister. Op de website van het Transparantieregister staat beschreven dat de bedrijven aan het register rapporteren met welke zorgverleners zij een financiële relatie hebben. Als er een relatie is met een bedrijf in het buitenland, is echter de zorgverlener of -instelling degene die rapporteert.
Begin 2017 krijgen de zorgverleners en zorgorganisaties bericht van de gegevens die gerapporteerd zijn over 2016, met het verzoek om deze te controleren.

Meer informatie: http://www.transparantieregister.nl/nl-NL/Home en de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH).