Thema subsidieronde Van Rens Fonds 2018

Ook in 2018 kunt u bij het Van Rens Fonds financiering aanvragen voor het doen van onderzoek met gegevens van de LROI. Het thema van deze ronde is:

LROI als basis om samen onderzoek te doen

Voorwaarden
•    Onderzoeksduur 3 maanden tot 3 jaar, of een PhD traject van 4 jaar.
•    Maximaal 1 fte wordt gefinancierd en 1 congresbezoek per jaar.
•    Het aanvragen van co-financiering elders is toegestaan.
•    Alleen een volwaardig lid van de NOV kan een subsidieaanvraag indienen.

Aanbevolen wordt het onderzoek als multicentre randomized controlled trials ‘nested’ in de LROI uit te voeren. Nieuw dit jaar is dat het is toegestaan om extra variabelen toe te voegen aan de LROI-data waarmee u onderzoek doet.

Planning
De definitieve subsidievoorwaarden en het aanvraagformulier voor de subsidie staan vanaf vrijdag 24 februari online. De deadline voor het indienen van uw onderzoeksvoorstel is 1 mei 2017.
Na het sluiten van de subsidieronde zal het bestuur van het Van Rens Fonds zich laten adviseren door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van de LROI en door externe referenten. Zij beoordelen de projectvoorstellen o.a. op wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke relevantie en impact op de kwaliteit van de orthopedische zorg. Uiterlijk 6 maanden na de deadline ontvangen de aanvragers definitief bericht over de toekenning dan wel afwijzing van een projectvoorstel.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vanaf 24 februari vinden op de website www.lroi.nl. De voorwaarden voor onderzoeksfinanciering via het Van Rens Fonds vindt u op de website van de NOV. Als  u vragen heeft, kunt u  contact opnemen met het LROI-bureau via lroi@orthopeden.org of 073-7003420.