Federatie

Wat wil de Federatie?
De Federatie Medisch Specialisten is dé beroepsvereniging voor en door medisch specialisten. Via alle Nederlandse wetenschappelijke verenigingen vertegenwoordigt de Federatie ongeveer 20.000 medisch specialisten. 

De Federatie Medisch Specialisten wil hoge kwaliteit van zorg, veilige zorg en toegankelijke zorg. Daarom is het nodig dat medisch specialisten invloed behouden op de inhoud van hun vak. Alle wetenschappelijke verenigingen werken samen op het gebied van beroepsbelangen, kwaliteit, opleiding en wetenschap. In de Raden maken de wetenschappelijke verenigingen gezamenlijk beleid over de medisch-specialistische zorg. In de Raad Kwaliteit gaat het om het verbeteren van de kwaliteit van zorg, zoals het ontwikkelen van richtlijnen. In de Raad Beroepsbelangen staat het goed organiseren van medisch-specialistische zorg centraal. De Raad Opleiding stelt beleid op rondom de opleiding van de medisch specialist. De Raad Wetenschap is in oprichting.

Daarnaast wil de Federatie Medisch Specialisten invloed behouden door samen te werken met diverse stakeholders, zoals de ziekenhuizen, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, de overheid en met andere beroepsorganisaties.

Belangrijke dossiers van de Federatie:

Acute zorg 
AMS 
Correct registreren 
Functioneren 
Individualisering van de opleiding 
Integrale Bekostiging 
Patiëntveiligheid 
Pensioenaftopping 
Positionering 
Taakherschikking 
Verstandig kiezen

Voor meer informatie; klik hier.