Classificatie Prothesen

Uit talloze wetenschappelijke publicaties, maar vooral ook uit de nationale implantaatregisters blijkt dat er aanzienlijke verschillen bestaan in de resultaten die met de verschillende prothesen worden bereikt. De NOV wil in het kader van het vergroten van de transparantie alle beschikbare orthopedische implantaten in Nederland volgens een vast stramien beoordelend en categoriseren. Dit moet leiden tot het beter informeren van de gebruiker over de lange termijn resultaten van een bepaalde prothese. Deze ordening is vanaf 2013 beschikbaar voor de heupprothesen. In oktober 2016 zal de eerste classificatielijst van de knie volgen.

Het NOV bestuur heeft t.b.v. deze classificatie een Commissie ingesteld (de COIC).

Bij het ordenen van de heupprothesen maakt de NOV gebruik van principes van de internationaal erkende NICE (National Institute for health and Clinical Excellence) criteria van de NHS (National Health Service) van het Verenigd Koninkrijk. Daarbij wordt gekeken naar de classificatie van de Orthopaedic Data Evaluation Panel (ODEP) en naar resultaten uit de openbare gewrichtsimplantatenregisters. Er is gekozen voor een indeling van heupprothesen in drie groepen (1A, 1B en 2).

Nieuwe werkwijze classificatie

Het jaar 2016 zal door de NOV als een overgangsjaar tussen de oude en de nieuwe werkwijze worden beschouwd. Dat betekent dat prothesen die volgens de oude NOV-systematiek nog in de 1A en 1B lijst voorkwamen, maar geen ODEP-rating hebben, gehandhaafd worden op de NOV 2016 lijst. Vanaf 2017 ligt het in de bedoeling een nieuwe werkwijze te volgen.

De NOV heeft sinds medio 2015 een zetel gekregen in de ODEP, het Orthopaedic Data Evaluation Panel, in Londen (U.K.) en daarom is besloten geleidelijk aan de werkwijze van de ODEP te gaan overnemen, zij het in vereenvoudigde (NOV) vorm. Vooralsnog zullen wij de ODEP-ratings vertalen naar de bekende NOV 1A, 1B en 2 indeling, waarbij ODEP-rating 10A en 10A* gelijk staan met NOV 1A en ODEP 5A en 7A gelijk staan met NOV 1B. Prothesen die niet in de ODEP zijn opgenomen, maar bijvoorbeeld op basis van registraties uit Engeland, Australië en Scandinavië zijn opgenomen in de NOV-classificatielijst, zullen in de toekomst niet meer worden meegenomen in de NOV-beoordeling.

ODEP beoordeelt alle aangemelde producten op een uniforme en transparante wijze en de NOV beschouwt dat als een betere methodiek dan die tot op heden is gevolgd.

Wij zijn het eerste land dat aansluit bij de Engelse ODEP, onze Duitse collega's zijn dit nu ook aan het overwegen. Het zou mooi zijn als dit het begin is van een uniforme beoordelingssystematiek voor heel Europa.

Classificatielijst Orthopedische Implantaten