PROMs

Patient Reported Outcome Measures (PROMs) beschrijven uitkomsten van zorg vanuit het perspectief van de patiënt. Meestal zijn dit vragenlijsten waarop de patiënt de kwaliteit van leven of het niveau van functioneren aangeeft.
In het kwaliteitbeleidsplan van de Commissie Kwaliteit (CK) staat dat het cruciaal is dat terugkoppeling van de resultaten naar de professionals plaatsvindt als PROMs gebruikt worden als instrument om de kwaliteit te verbeteren.
De NOV wil komen tot een set van PROMs die - via vastlegging in kwaliteitsregistraties zoals de LROI - kunnen bijdragen aan voortgaande verbetering van kwaliteit in de orthopedische zorg.

Advies PROMs Orthopedie

Implementatieplan PROMS

Het Implementatieplan PROMS beschrijft de vervolgstappen om het PROMs-advies te implementeren binnen de beroepsgroep. In dit document worden de aspecten van PROMs-meting beschreven waar de NOV invloed op heeft: het gewenste toekomstbeeld en een beschrijving van een systeem om PROMs te meten, inclusief inbedding in de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI). 

De vragenlijsten en de instructies voor upload naar de LROI kunt u downloaden op de website van de LROI. Voor de directe link klik hier.