NOV Erkend

De Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) en haar leden zetten zich in voor een optimale kwaliteit van orthopedische zorg. Daar waar relevant, werkt de NOV met het label ‘NOV Erkend'. 


De inhoud van dit label is gekoppeld aan specifieke criteria en verschilt per toepassing.

De NOV heeft het label ‘NOV Erkend' in 2015 ingevoerd en het is tot dusverre toegekend aan: 
A. Orthopedische centra die voldoen aan de criteria om zich ‘Klompvoetcentrum' te kunnen noemen.
B. NOV Fellowships Orthopedie. 

Ad. A. NOV Erkend: Klompvoetcentra

In de NOV Richtlijn Primaire Idiopathische Klompvoet (07-02-2014) is vastgelegd dat klompvoetzorg in Nederland kwalitatief optimaal, goed toegankelijk en geografisch goed gespreid moet zijn. Langere reistijden moeten meerwaarde hebben voor de patiënt. Er is vastgelegd dat behandeling moet plaatsvinden in een centrum voor klompvoetbehandeling waar een team van behandelaars werkzaam is. Afgesproken is dat centra voor klompvoetbehandeling door de NOV getoetst worden aan de hand van de criteria zoals geformuleerd.

Beoordeling van de centra

Alle orthopedische centra in Nederland die in aanmerking wilden komen voor de NOV Erkenning ‘Klompvoetcentrum' hebben een vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst betreft onder andere het aantal gespecialiseerde orthopedisch chirurgen en gipsverbandmeesters, het aantal klompvoetpatiënten dat het centrum per jaar behandelt en de voorlichting aan en begeleiding van de patiënten en hun ouders/verzorgers. Op basis hiervan heeft de NOV in overleg met de NOV Werkgroep Kinderorthopedie (WKO) bepaald of een centrum het predicaat Klompvoetcentrum krijgt. De onderstaande orthopedische maatschappen/vakgroepen/klinieken zijn door de NOV als zodanig erkend. Deze erkenning geldt voor 1 jaar. In september van 2015 vindt wederom een uitvraag plaats en zo zal weer getoetst worden of een centrum aan de gestelde criteria voldoet.

NOV Erkende Klompvoetcentra:
1 UMCG, afdeling Orthopedie, Groningen
2 ISALA Klinieken, Zwolle
3 Deventer Ziekenhuis
4 Klompvoetcentrum Oost Nederland (MST en ZGT)
5 Kinderorthopedisch Centrum Regio Oost (Rijnstate/Ziekenhuis Gelderse vallei)
6 Radboud UMC/ St Maartenskliniek, Nijmegen
7 Orthopedie, Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC, Utrecht
8 Meander Medisch Centrum, Amersfoort
9 Medisch Centrum Alkmaar
10 VUmc en AMC, Amsterdam
11 WAKZ kinderorthopaedie, LUMC, Leiden
12 Reinier de Graaf, HAGA, Lange Land ziekenhuisgroep
13 Erasmus MC, Sophia Kinderziekenhuis, Centrum voor Klompvoetbehandeling, Rotterdam
14 ADRZ, Zeeland
15 Amphia Ziekenhuis, Breda
16 Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's Hertogenbosch
17 Maatschap Orthopedie Groot Eindhoven
18 TweeSteden Ziekenhuis/St Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg
19 Atrium MC en Orbis MC
20 Maastricht University Medical Centre (MUMC+), Maastricht
21 VieCuri Medisch Centrum Noord Limburg, Venlo

Ad. B. NOV Erkend: Fellowships Orthopedie

De NOV Fellowship Orthopedie is een geaccrediteerde verdieping na de opleiding tot
orthopedisch chirurg, in een bepaald aandachtsgebied. Het NOV-bestuur heeft een reglement opgesteld om de kwaliteit van het NOV Fellowship Orthopedie te borgen. 

Via deze link komt u direct op de webinformatie over de NOV Fellowship Orthopedie, inclusief het reglement en een overzicht van de NOV erkende Fellowships.