Normen

In dit plan worden basis en streef normen voor orthopedische chirurgie opgesteld. De huidige behoefte aan normen is groot omdat het zorglandschap aan het veranderen is, er is meer en meer vraag naar transparantie over kwaliteit. Door deze ontwikkelingen is het cruciaal een door de beroepsgroep opgestelde beschrijving van kwaliteit van zorg op te stellen. Dit geeft helderheid naar de beroepsgroep, maar ook naar patiënten en zorgverzekeraars.

Normenrapport Orthopedie