LROI

Het primaire doel van de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) is om informatie te verzamelen over de op de Nederlandse markt verkrijgbare knie- en heupimplantaten waardoor minder goed presterende prothesen eerder opgemerkt kunnen worden en vakgroepen en maatschappen meer inzicht krijgen in de eigen prestaties.

Dit leidt tot kwaliteitsverbetering door het beschikbaar komen van spiegelinformatie (benchmark).  De Commissie Kwaliteit en de LROI werken intensief samen. Met name op het gebied van Patient Reported Outcome Measures. Daarnaast gebruikt de kwaliteitsvisitatie informatie uit de LROI om te controleren welk percentage van de geplaatste prothesen ook wordt geregistreerd.

Website LROI

Implantatenportaal

Voor patiënten, zorgprofessionals en andere partijen zoals de overheid en zorgverzekeraars is betrouwbare, actuele informatie over de registratie van implantaten erg belangrijk. Deze pagina bundelt de informatie die hierover beschikbaar is. Vanuit de verschillende WVen die implantatenregistraties voeren wordt dit portaal geladen. Op dit moment participeren naast de NOV de NVVC, de NVOG en de NVPC.

Website Implantatenportaal