Kwaliteitsvisitatie

Een kwaliteitsvisitatie is een onderzoek op locatie naar de omstandigheden en de manier waarop collega's het beroep uitoefenen, op grond van de op dat moment geldende kwaliteitsnormen.  

De visitatie
De visitaties worden uitgevoerd door een Visitatie Commissie ad hoc. De Visitatie Commissie ad hoc bestaat uit één lid van de Commissie Kwaliteitsvisitatie en twee mede-visiteurs. Iedere orthopedisch chirurg, vakgroep of orthopedische afdeling van een kliniek wordt eenmaal per vijf jaar verplicht gevisiteerd. Bij de visitatie moet de voltallige vakgroep aanwezig zijn, inclusief chef de clinique en fellows.
Voorbereiding visitatie

Vooraf wordt schriftelijk informatie over de vakgroep verzameld. Deze worden besproken tijdens de visitatie. De volgende documenten heeft u nodig om u voor te bereiden op de kwaliteitsvisitatie:

Handleiding uitdraai GAIA versie 2014 
Dagprogramma 
100 vragenlijst versie 2015
Verzoek PAT enquête 
Patiënten enquête
Handleiding QuickScan NOV Beheerder 
Handleiding QuickScan NOV Gebruiker 
QuickScan NOV 2.0 voor oude Excel versie 
QuickScan NOV 2.0 
Normenformulier
Huisartsenenquête 
Minimum eisen CV
Minimum eisen jaarverslag
Minimum eisen beleidsplan
Richtlijntoets voor kwaliteitsvisitatie
Evaluatie kwaliteitsvisitatie

Achtergronddocumenten
Reglement CKV
Normenkader kwaliteitsvisitatie
Visiedocument van de Task Force Kwaliteitsvisitatie

Uitleg kwaliteitsdossier in GAIA.

 

 

 

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.