Kwaliteitsbeleid

Het doel van het NOV kwaliteitsbeleid is om de kwaliteit van de orthopedische patiëntenzorg te borgen en waar nodig te verbeteren en daarbij efficiënt om te gaan met de bestaande kwaliteitsinstrumenten. Daarnaast zal steeds weer worden bekeken of nieuwe kwaliteitsinstrumenten toepasbaar zijn of ontwikkeld moeten worden. De Commissie Kwaliteit is met name verantwoordelijk voor de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van dit kwaliteitsbeleid. De commissie Kwaliteit organiseert jaarlijks de NOV-Kwaliteitsdag.

Er wordt gestreefd naar versterking van de veiligheidscultuur, het betrachten van transparantie, het verbeteren van de positionering van orthopedische zorg en de verbetering van de samenwerking met andere partijen (patiënten en professionals).

In eerste instantie richt de NOV zich op onderhoud en ontwikkeling van richtlijnen (inclusief bijbehorende patiëntenvoorlichting), indicatoren voor intern en extern gebruik, registraties van implantaten, uitkomsten en complicaties en de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van kwaliteitsvisitaties.

Het kwaliteitsbeleidsplan, getiteld Kwaliteit in beweging, van de NOV voor de periode 2012-2014 kunt u hier lezen.

Kwaliteitsnormen

De kwaliteit van de patiëntenzorg vraagt niet alleen om meer transparantie, maar ook om toetsbare normen die kwaliteit borgen. Een beschrijving van wat de patiënt en de maatschappij van de orthopedie in Nederland mag verwachten is onontbeerlijk geworden. De patiënt mag er op kunnen vertrouwen dat orthopedisch chirurgen werken volgens bepaalde standaarden en samenwerkingsprincipes. Het document kwaliteitsnormen Orthopedische Chirurgie geeft een beschrijving hier van.

Eerder, in 2012 heeft de NOV een normendocument opgesteld. Het kwaliteitsbeleid heeft in de periode die volgde een grote doorontwikkeling meegemaakt. Hierdoor is het toenmalige normendocument, in die vorm, overbodig geworden. De LROI heeft zich doorontwikkeld van een implantatenregister tot een kwaliteitsregistratie en in de kwaliteitsvisitaties wordt sinds 2015 gebruik gemaakt van een aangescherpt normenkader. Hierdoor hebben de hoofdstukken over specifieke volumes geen toegevoegde waarde meer. Tevens discrimineren de normen onvoldoende in de Nederlandse situatie.

Kwaliteitsnormen Orthopedische Zorg 2016

Agenda Zorgevaluatie Orthopedie

Zorgevaluatie en ontwikkeling, op basis van wetenschappelijk onderzoek, is onderdeel van het strategisch plan van de NOV. In dit kader is ook het project Agenda Zorgevaluatie Orthopedie gestart om te inventariseren waar de kwaliteit van zorg voor onze patiënt nog optimaler kan, waarbij ‘wetenschap' als instrument voor evaluatie gebruikt wordt. 

Het rapport doet verslag van de Agenda Zorgevaluatie Orthopedie: de inventarisatie en prioritering van de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot verbeteringen van value based patiëntenzorg die in de dagelijkse praktijkvoering van de orthopedisch chirurg actueel zijn. Daarnaast wordt een opzet gemaakt hoe deze value based patiëntenzorg met wetenschappelijk onderzoek onderbouwd kan worden, met als doel verbetering van de kwaliteit van het orthopedisch handelen. De Agenda Zorgevaluatie Orthopedie sluit hiermee ook aan op het NOV Kwaliteitsbeleid. De uitvoering van de Agenda Zorgevaluatie Orthopedie is in handen van de leden en vakgroepen die zich hiervoor aanmeldden.

De Agenda Zorgevaluatie Orthopedie is als online bladereditie beschikbaar. Hierin leest u dat de uiteindelijke top 10 onderzoekvragen voortkomt uit een lijst van 132 door de werkgroep geselecteerde onderwerpen. Die lijst kennishiaten maakt vanwege zijn omvang geen deel uit van de rapportage; u kunt de integrale lijst hier bekijken

Het gaat om de volgende onderzoeksvragen:

  1. Wat is de duur en keuze van antistolling bij totale knie- en heupprothese?
  2. Antibioticaprofylaxe bij prothesechirurgie: eenmalig of 24u?
  3. Wat is de beste behandeling bij wondlekkage na totale knie- en heupprothese?
  4. Ontwikkelen van registratiesystemen conform LROI: Klompvoet (mee starten); DDH; CP heup; Idiopathische scoliose.
  5. Wat is de effectiviteit van pre- en postoperatieve fysiotherapie bij totale knie- en heupprothese?
  6. Wat is de effectiviteit van ‘stepped care' versus ‘usual care' bij artrose van de knie?
  7. Wat zijn effectieve indicatiegebieden voor heupartroscopie? Register ontwikkelen analoog aan LROI.
  8. Wat is de optimale timing van een voorste kruisband reconstructie?
  9. Wat is de beste behandeling van SAPS: bursectomie versus decompressie versus conservatief?
  10. Welk type intra-articulaire injectie (dosis verhouding en middelen) is effectief bij de behandeling van knieartrose?

Verbeterde introductie van nieuwe interventies in de zorg

Innovaties in de zorg, zoals die van nieuwe medische technieken en procesverbeteringen, zijn een groot goed. Het kan zorgen voor een betere kwaliteit van zorg en voor een grotere efficiëntie. Echter, aan de introductie van innovaties kunnen ook risico's kleven. Met de Leidraad ‘Nieuwe Interventies in de klinische praktijk' willen de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en Zorginstituut Nederland die risico's zo goed mogelijk in beeld krijgen, de introductie van nieuwe interventies zo veilig mogelijk doen plaatsvinden, en de kwaliteit van de zorg nog verder verbeteren.

Voor meer informatie en de leidraad klik hier.