Complicatieregistratie

‘Een complicatie is een onbedoelde en ongewenste gebeurtenis of toestand tijdens of volgend op medisch specialistisch handelen, die voor de gezondheid van de patiënt zodanig nadelig is dat aanpassing van het medisch (be-)handelen noodzakelijk is dan wel dat er sprake is van onherstelbare schade.'

Complicatieregistratie is een basis voor systematische verbetering van zorg. Door complicaties systematisch vast te leggen, te analyseren en te bespreken is het mogelijk om ernst en frequentie er van te verminderen.

De NOV wil behulpzaam zijn met complicatieregistratie door tabellen met omschrijvingen van complicaties beschikbaar te stellen voor de meest gebruikte Ziekenhuis-Informatie-Systemen (ZIS). Hieronder staan links naar deze tabellen die specifiek voor één ZIS bestemd zijn.

Aan de hand van feedback uit het dagelijks gebruik van deze tabellen zullen inhoudelijke updates plaatsvinden. Feedback ontvangen wij graag van u via kwaliteit@orthopeden.org.

ChipSoft
Hieronder het bestand dat via een upload in het ChipSoft EPD kan worden geplaatst zodat orthopedische complicatieregistratie mogelijk wordt. Het bestand mag niet gewijzigd worden. In het ChipSoft EPD moeten een aantal parameters ingesteld zijn en moeten de referentie tabellen voor de Master Classificatie geladen zijn. 
Masterclassificatie ChipSoft.

Ort-McKesson
Masterclassificatie ORT-McKesson

SAP
Het hierbij aangeboden Excel bestand is een vernieuwde versie die dankzij feed back van gebruikers tot stand is gekomen. Volgens deze gebruikers is het bestand met versie nummer 1.22 zonder foutmeldingen voor orthopedische complicatie registratie in SAP te gebruiken.
Masterclassificatie SAP

Isoft
Masterclassificatie Isoft