Disclosure Register (mogelijk conflicterende belangen)

Om de transparantie en het vertrouwen in de orthopedie in Nederland te bevorderen, besloten de Nederlandse orthopeden een register voor alle NOV leden verplicht te stellen. In dit disclosureregister werden alle directe en/of indirecte zakelijke relaties van de NOV leden met de orthopedische industrie of andere instanties openbaar gemaakt.  

Met de komst van het Transparantieregister kiest de NOV ervoor om het NOV-disclosureregister vanaf 2017 te laten vervallen. Vanaf maandag 9 januari 2017 kunt u de financiële relaties die in 2016 ten uitvoer zijn gelegd en in totaal de grens van € 500 overstijgen, melden bij het Transparantieregister Zorg. U kunt dit doen tot 24 februari 2017 en heeft vervolgens tot eind maart de tijd om de gegevens te controleren. Meer informatie hierover.

Een goed samenwerkingsverband tussen de orthopedisch chirurg en de orthopedische industrie kan bijdragen aan verbetering van de patiëntenzorg en komt daarmee ten goede aan de patiënt.

Om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen moet de samenwerking zeer zorgvuldig en transparant plaats vinden (uit: NOV Gedragsregels 2012).

Zoeken

Door een naam in te vullen en op de blauwe knop 'Zoeken' te klikken kunt u de eventuele relaties van NOV leden inzien.