Algemeen
Bij de samenstelling van de informatie voor www.orthopeden.org wordt grote zorgvuldigheid betracht. De redactie wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de juistheid van) de geleverde informatie van de hand. De informatie op www.orthopeden.org is niet bedoeld voor kinderen.

Alle informatie op deze website is eigendom van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging. Het is niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, digitaal te verspreiden of aan derden ter beschikking te stellen zonder toestemming van de NOV.

Alle gegevens die door de NOV worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan de NOV geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. 

De foto's op deze website zijn van Dirk Kreijkamp, Guus Pauka en de Nationale Beeldbank.

Voorlichtingsmateriaal
Alle teksten in de patiëntenvoorlichtingsteksten zijn opgesteld onder auspiciën van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). Bepaalde teksten (zie betreffende teksten) zijn door de NOV met toestemming van de American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) vertaald en bewerkt voor het Nederlandse taalgebied.

Alle teksten zijn met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Ondanks de zorgvuldige samenstelling kan geen enkel recht worden ontleend aan de inhoud hiervan. Noch AAOS noch NOV aanvaarden enige aansprakelijkheid voor onjuistheden.

Wijzigingen en aanvullingen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande aankondiging worden aangebracht.

Alle rechten voorbehouden.
Copyright © 2011, NOV, 's-Hertogenbosch.