Jaarcongres

WOENSDAG 1, DONDERDAG 2 EN VRIJDAG 3 FEBRUARI 2017 TE DEN BOSCH

Het wetenschappelijk programma van de NOV-congressen wordt mede mogelijk gemaakt met steun van instellingen en bedrijven, waaronder de medische industrie.  

THEMA JAARCONGRES 2017
Het thema van het wetenschappelijk programma luidt '(Kwaliteit) Registers'
Binnen dit onderwerp zal speciale aandacht worden gegeven aan de subthema's

* kosteneffectiviteit
* validatie
* veiligheid en complicaties
* shared decision making

CALL FOR ABSTRACTS
De call for abstracts is geopend (alleen toegankelijk voor NOV leden).

INSCHRIJVING
De inschrijving is nog gesloten.

PROGRAMMA

Woensdag 1 februari 2017
09.00 uur Ontvangst
10.00 uur Vergaderingen commissies en werkgroepen
11.00 uur Wetenschappelijk programma /gastsprekers
12.30 uur Pauze
14.00 uur Vervolg wetenschappelijk programma/gastsprekers
18.00 uur Vergaderingen commissies en werkgroepen
19.00 uur Seniorendiner

Donderdag 2 februari 2017 (Engels)
08.00 uur Ontvangst
08.00 uur Vergaderingen commissies en werkgroepen
09.00 uur Wetenschappelijk programma Fundamenteel programma/gastspreker
10.30 uur Pauze
10.55 uur Uitreiking Rik Huiskesprijs
11.00 uur 349e Algemene Ledenvergadering NOV
12.30 uur Pauze
13.30 uur Welkom door de NOV voorzitter
13.35 uur Opening congres
14.00 uur NOV Jaarrede
14.30 uur Vervolg Wetenschappelijk programma/gastsprekers 
16.00 uur Pauze
16.30 uur Vervolg Wetenschappelijk programma/gastsprekers
18.00 uur Sluiting
19.00 uur Avondprogramma voor NOV leden

Vrijdag 3 februari 2017
08.00 uur Ontvangst
08.00 uur Vergaderingen commissies en werkgroepen
09.00 uur Parallelsessies werkgroepen/expert groepen
10.30 uur Pauze
11.00 uur Parallelsessies werkgroepen/expert groepen
12.30 uur Lunchpauze
13.30 uur Murk Janssen lezing
14.00 uur Vervolg Wetenschappelijk programma, gastsprekers
16.00 uur Uitreiking van Rens Prijs
16.05 uur Sluiting door de voorzitter van de NOV
16.05 uur Vergaderingen commissies en werkgroepen
19.00 uur Galadiner NOV-leden