Jaarcongres

WOENSDAG 1, DONDERDAG 2 EN VRIJDAG 3 FEBRUARI 2017 TE DEN BOSCH

THEMA JAARCONGRES 2017
Het thema van het wetenschappelijk programma luidt '(Kwaliteit) Registers'
Binnen dit onderwerp zal speciale aandacht worden gegeven aan de subthema's

* kosteneffectiviteit
* validatie
* veiligheid en complicaties
* shared decision making

CALL FOR ABSTRACTS
De call for abstracts is gesloten (alleen toegankelijk voor NOV leden).

INSCHRIJVING
De inschrijving is geopend.

PROGRAMMA

Woensdag 1 februari 2017 LROI
09.00 uur Ontvangst
10.00 uur Vergaderingen commissies en werkgroepen
11.00 uur Plenaire voordrachten
12.30 uur Pauze
14.00 uur Workshops/plenaire voordracht
14.45 uur Pauze
15.00 uur Workshops/plenaire voordracht
15.45 uur Pauze
16.00 uur Plenaire voordrachten
18.00 uur Vergaderingen commissies en werkgroepen
19.00 uur Seniorendiner

Donderdag 2 februari 2017 (Engels)
08.00 uur Ontvangst
08.00 uur Vergaderingen commissies en werkgroepen
09.00 uur Wetenschappelijk programma Fundamenteel programma/gastspreker
10.21 uur Uitreiking Rik Huiskesprijs
10.30 uur Pauze
11.00 uur 349e Algemene Ledenvergadering NOV
12.30 uur Pauze
13.30 uur Welkom door de NOV voorzitter
13.35 uur Opening congres
13.55 uur NOV Jaarrede
14.15 uur EFORT voorzitter
14.30 uur Vervolg Wetenschappelijk programma/gastsprekers 
             Thema: Validatie
16.00 uur Pauze
16.30 uur Vervolg Wetenschappelijk programma/gastsprekers
             EFORT sessie. Thema: Veiligheid en Complicaties
18.00 uur Sluiting
19.00 uur Avondprogramma voor NOV leden

Vrijdag 3 februari 2017
08.00 uur Ontvangst
08.00 uur Vergaderingen commissies en werkgroepen
09.00 uur Wetenschappelijk programma/gastspreker
             Thema: Complicaties
10.30 uur Pauze
11.00 uur Vervolg Wetenschappelijk programma/gastspreker
             Thema: Kosteneffectiviteit
12.30 uur Lunchpauze
13.30 uur Murk Janssen lezing
14.00 uur Vervolg Wetenschappelijk programma, gastspreker
             Thema: Shared decision making|
15.35 uur Uitreiking van Rens Prijs
15.40 uur Sluiting door de voorzitter van de NOV
15.45 uur Vergaderingen commissies en werkgroepen
19.00 uur Galadiner NOV-leden

Het wetenschappelijk programma van de NOV-congressen wordt mede mogelijk gemaakt met steun van instellingen en bedrijven, waaronder de medische industrie.