Klompvoetcentra in Nederland 2017

In de NOV Richtlijn Primaire Idiopathische Klompvoet (07-02-2014) werd vastgelegd dat klompvoetzorg in Nederland kwalitatief optimaal, goed toegankelijk en geografisch goed gespreid moet zijn. Langere reistijden moeten meerwaarde hebben voor de patiënt. De Ponseti behandeling met zijn frequente gipsredressie vereist van de behandelaars kennis en ervaring.
Tenslotte werd vastgelegd dat behandeling moet plaatsvinden in een centrum voor klompvoetbehandeling waar een team van behandelaars werkzaam is. Afgesproken is dat centra voor klompvoetbehandeling door de NOV getoetst zouden worden aan de hand van de criteria zoals geformuleerd.

Beoordeling van de centra
Alle orthopedische centra in Nederland zijn gevraagd om, in het geval dat men in aanmerking wil komen als klompvoetcentrum gekenmerkt te worden, een vragenlijst in te vullen. Op basis van de ingevulde vragenlijsten is door de NOV in overleg met de NOV Werkgroep Kinderorthopedie (WKO) bepaald welk centrum het predicaat Klompvoetcentrum krijgt. De onderstaande orthopedische maatschappen/vakgroepen zijn door de NOV als zodanig erkend. Deze erkenning geldt voor 1 jaar. In september van 2017 zal wederom een uitvraag plaatsvinden en zal weer getoetst worden of de centra aan de gestelde criteria voldoen.

Overzicht van de erkende centra:

 1. UMCG, afdeling Orthopedie, Groningen
 2. Klompvoetcentrum Oost Nederland (MST en ZGT)
 3. Kinderorthopedisch Centrum Regio Oost (Rijnstate/Ziekenhuis Gelderse vallei)
 4. Radboud UMC/ St Maartenskliniek, Nijmegen
 5. Orthopedie, Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC, Utrecht
 6. Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar (voorheen Medisch Centrum Alkmaar)
 7. VUmc en AMC, Amsterdam
 8. WAKZ kinderorthopaedie, LUMC, Leiden
 9. Reinier de Graaf, HAGA, Lange Land ziekenhuisgroep, Den Haag
 10. Erasmus MC, Sophia Kinderziekenhuis, Centrum voor Klompvoetbehandeling, Rotterdam
 11. ADRZ, Zeeland
 12. Amphia Ziekenhuis, Breda
 13. Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's Hertogenbosch
 14. Maatschap Orthopedie Groot Eindhoven
 15. TweeSteden Ziekenhuis/St Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg
 16. Maastricht University Medical Centre (MUMC+), Maastricht
 17. Isala, Zwolle