Certificering

Register Orthopedisch Chirurg-Traumatoloog

De NOV heeft het register orthopedisch chirurg, gecertificeerd in traumatologie geopend.

Orthopedisch chirurgen die zich extra hebben bekwaamd in het deelgebied traumatologie kunnen zich in dit register laten opnemen. De voorwaarden om hierin opgenomen te worden zijn in de reglementen vastgelegd. Met de voorwaarden die aan deze registratie worden gesteld beoogt de NOV de kwaliteit van zorg van de betreffende deelgebieden van de orthopedisch chirurg te bevorderen.

Registratie en de daar mogelijk aan gekoppelde certificering bieden geen garantie voor de kwaliteit en deskundigheid van een individu omdat hiervoor meerdere factoren van belang zijn. De NOV streeft er naar ook voor andere deelgebieden van de orthopedie registers aan te leggen.

Nieuwe (her)registratie-eisen Orthopedisch Chirurg-Traumatoloog

In de ALV van 13 oktober 2015 zijn de nieuwe herregistratie-eisen vastgesteld ingaande 5 februari 2018. Let op; deze eisen hebben ook betrekking op het verleden. Dat betreft eisen

  1. voor een eerste registratie als orthopedisch chirurg- traumatoloog,
  2. voor de AIOS orthopedie en,
  3. voor reeds in register opgenomen orthopedisch chirurgen.

Klik hier voor de nieuwe (her-)registratie-eisen Orthopedisch Chirurg-Traumatoloog.

Registratie

De registratie als Orthopedisch Chirurg-Traumatoloog verloopt via GAIA (Xaurum). U treft daar een extra optie 'Nieuwe Registratie' aan. De registratie procedure wordt met behulp van een filmpje gedemonstreerd. Om het filmpje te zien klik hier. Om direct naar uw GAIA account te gaan om te registreren klik hier. De kosten bedragen €75 (exclusief BTW) voor een registratie van 5 jaar.

Reglementen

De NOV heeft per specifiek deelgebied regels opgesteld in één of meerdere specifiek(e) reglement(en). Het eerste deelgebied waar een specifiek reglement voor is vastgeteld is voor Orthopedisch Chirurg-Traumatoloog. Daarnaast heeft de NOV het Reglement Toetsingscommissie en het Reglement Commissie van Beroep opgesteld. De Toetsingscommissie toetst of de aanvrager voor registratie voldoet aan de gestelde eisen, de Commissie van Beroep treedt op in het geval een belanghebbende het niet eens is met een besluit van de Toetsingscommissie en daartegen bezwaar aantekent. Beide commissies hebben zelfstandige bevoegdheid.

Algemeen Reglement
Specifiek Reglement
Reglement Toetsingscommissie
Reglement Commissie van Beroep